این حیوونای دو پا طوری میشکوننت که وقتی تیکه هاتو میچسپونی بهم یه ادم دیگه میشی✌

این حیوونای دو پا طوری میشکوننت که وقتی تیکه هاتو میچسپونی بهم یه ادم دیگه میشی✌

۷ روز پیش
4K
یادمه یه روز که ناراحت بودم واسه اینکه بقیه ناراحت نشن تظاهر کردم که خوشحالم اون یه روز شد دو روز شد یه هفته یه ماه یه سال و عادت کردم و الان من همون ...

یادمه یه روز که ناراحت بودم واسه اینکه بقیه ناراحت نشن تظاهر کردم که خوشحالم اون یه روز شد دو روز شد یه هفته یه ماه یه سال و عادت کردم و الان من همون ادم غمگین به ظاهر خوشحالم

۷ روز پیش
4K
منو دوستام 😅 😅

منو دوستام 😅 😅

۷ روز پیش
4K
#اسکیس_بامداد

#اسکیس_بامداد

۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
اگه به ته خط رسیدی خودکشی نکن چون خاطرات خودشون میکشنت به مرور

اگه به ته خط رسیدی خودکشی نکن چون خاطرات خودشون میکشنت به مرور

۷ روز پیش
3K
✌خودتو واس ما نگیر تو همونی هصی که هواپیما میبینی واسش دس تکون میدی 😕

✌خودتو واس ما نگیر تو همونی هصی که هواپیما میبینی واسش دس تکون میدی 😕

۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
تکرار نشدین

تکرار نشدین

۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
jone

jone

۷ روز پیش
4K
۷ روز پیش
2K
#نما

#نما

۷ روز پیش
2K
#طرح-بادست رستوران سنتی

#طرح-بادست رستوران سنتی

۷ روز پیش
3K
#اسکیس

#اسکیس

۷ روز پیش
3K
کاری از من😜

کاری از من😜

۱ هفته پیش
5K
ساخت من😜😅

ساخت من😜😅

۱ هفته پیش
3K
ما به عشق افتخاراتمون زنده ایم👍😌

ما به عشق افتخاراتمون زنده ایم👍😌

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K