Yaghmur

میترسم!
از اینکه یه روزی مجبور شم
وانمود کنم
هرگز! وجود نداشتی
95.11.2

‌ورود ب ویس ۹۲

فعلا پست آخر

فعلا پست آخر

۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
8K
۷ روز پیش
8K
۷ روز پیش
8K
۷ روز پیش
8K
۷ روز پیش
8K
۷ روز پیش
8K
۷ روز پیش
8K
۷ روز پیش
8K
۷ روز پیش
8K
۷ روز پیش
8K
۷ روز پیش
8K
۷ روز پیش
8K
۷ روز پیش
8K
۷ روز پیش
8K
۷ روز پیش
8K
به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت غصه هم میگذرد.......

به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت غصه هم میگذرد.......

۷ روز پیش
10K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K