🌷🍃 🔹آیت اللہ ناصرے : 🔸اساتید اخلاق، اولین سفارشے ڪہ مےڪنند این است ڪہ چشم و زبان خود را ڪنترل ڪن. 🔸اگر این دو را ڪنترل ڪردے همہ اعضا و جوارحت ڪنترل شدہ است... @Montazeran313313

🌷🍃 🔹آیت اللہ ناصرے : 🔸اساتید اخلاق، اولین سفارشے ڪہ مےڪنند این است ڪہ چشم و زبان خود را ڪنترل ڪن. 🔸اگر این دو را ڪنترل ڪردے همہ اعضا و جوارحت ڪنترل شدہ است... @Montazeran313313

۱۴ ساعت پیش
13K
امام علی علیه السلام: ترحّم به ناتوانان، رحمت حق را فرود می آورد رحمَةُ الضُعَفاءِ تَستَنزِلُ الرحمَةَ غرر الحکم، حدیث 5415 🆔 @hadisgraph

امام علی علیه السلام: ترحّم به ناتوانان، رحمت حق را فرود می آورد رحمَةُ الضُعَفاءِ تَستَنزِلُ الرحمَةَ غرر الحکم، حدیث 5415 🆔 @hadisgraph

۱۴ ساعت پیش
13K
#والپیپر😻

#والپیپر😻

۱۱ ساعت پیش
7K
#والپیپر😻

#والپیپر😻

۱۱ ساعت پیش
2K
#والپیپر😻

#والپیپر😻

۱۱ ساعت پیش
2K
#والپیپر😻

#والپیپر😻

۱۱ ساعت پیش
4K
امشب آروم بخواب خدا از هرچیزی که قراره فردا باهاش روبرو بشی بزرگ تره... شبتون آروم ----------

امشب آروم بخواب خدا از هرچیزی که قراره فردا باهاش روبرو بشی بزرگ تره... شبتون آروم ----------

۱۰ ساعت پیش
4K
جاتون خالی😋

جاتون خالی😋

۱۲ ساعت پیش
3K
نوش جونم😋

نوش جونم😋

۱۲ ساعت پیش
4K
۱۳ ساعت پیش
1K
۱۳ ساعت پیش
1K
۱۳ ساعت پیش
1K
۱۳ ساعت پیش
7K
۱۳ ساعت پیش
1K
۱۳ ساعت پیش
2K
۱۳ ساعت پیش
2K
۱۳ ساعت پیش
2K
😑

😑

۱۳ ساعت پیش
4K
🌷🍃 🔹آیت الله بهجت: با کسی نشست و برخاست کنید که همینکه او را دیدید به یاد طاعت خدا بیفتید نه با کسانی که در فکر معاصی هستند و انسان را از یادخدا باز می ...

🌷🍃 🔹آیت الله بهجت: با کسی نشست و برخاست کنید که همینکه او را دیدید به یاد طاعت خدا بیفتید نه با کسانی که در فکر معاصی هستند و انسان را از یادخدا باز می دارند 📚جرعه ی وصال 🌷 @Montazeran313313🍃

۱۹ ساعت پیش
5K