⚘عجب روزگاره عجیبی شده⚘

⚘عجب روزگاره عجیبی شده⚘

۱۶ بهمن 1397
20K
ساقیا . . . امشب صدایم با صدایت ساز نیست یا که من بسیار مستم یاکه سازت ساز نیست ⚘به سلامتی عزیزانم ⚘ ⚘⚘روز و روزگارتون سرشار از شادی⚘⚘

ساقیا . . . امشب صدایم با صدایت ساز نیست یا که من بسیار مستم یاکه سازت ساز نیست ⚘به سلامتی عزیزانم ⚘ ⚘⚘روز و روزگارتون سرشار از شادی⚘⚘

۲۲ بهمن 1397
17K
و بعضی از رفیقانم ؛ دشمنانی هستند ؛ که هنوز حمله نکردن . . .

و بعضی از رفیقانم ؛ دشمنانی هستند ؛ که هنوز حمله نکردن . . .

۲۹ بهمن 1397
16K
سکوت کردم در مقابل دیدگان هم صحبتی زیبا سخن

سکوت کردم در مقابل دیدگان هم صحبتی زیبا سخن

۵ اسفند 1397
18K
⚘اگه کسی استبدال بهتری داره بگه منم بدونم⚘

⚘اگه کسی استبدال بهتری داره بگه منم بدونم⚘

۵ اسفند 1397
12K
۸ اسفند 1397
13K
اموخته ام که وابسته نباید شد نه به هیچ کسی ،نه به هیچ رابطه ای،واین لعنتی نشدنی کاری بود که اموخته ام

اموخته ام که وابسته نباید شد نه به هیچ کسی ،نه به هیچ رابطه ای،واین لعنتی نشدنی کاری بود که اموخته ام

۹ اسفند 1397
13K
تمامت را به راحتی سهم کسی نکن ادما خوب بلدن حرام کنند چیزی رو که برای بدست اوردنش زحمت نکشیده اند

تمامت را به راحتی سهم کسی نکن ادما خوب بلدن حرام کنند چیزی رو که برای بدست اوردنش زحمت نکشیده اند

۱۱ فروردین 1398
9K
فیلم هندی افتخار که من اینجاشو دوست دارم❤❤❤❤❤❤

فیلم هندی افتخار که من اینجاشو دوست دارم❤❤❤❤❤❤

۱۸ فروردین 1398
5K