۱۲ شهریور 1398
3K
۲ شهریور 1398
3K
۲۹ مرداد 1398
5K
پیام دادم وگفتم بیا خوشم می‌دار جواب دادی و گفتی که من خوشم بی‌تو... [سعدی]

پیام دادم وگفتم بیا خوشم می‌دار جواب دادی و گفتی که من خوشم بی‌تو... [سعدی]

۲۶ مرداد 1398
4K
۲۴ مرداد 1398
4K
لعنت ب خنده هات ک گریه هامو زیاد کرد :)

لعنت ب خنده هات ک گریه هامو زیاد کرد :)

۲۳ مرداد 1398
5K
صبح که از خواب پا میشید این جمله رو با خودتون تکرار کنید:

صبح که از خواب پا میشید این جمله رو با خودتون تکرار کنید: "بزرگترین انتقام از یه نفر، یه موفقیت بزرگه" بعدش پتو روُ بکشید رو سرتون و بخوابید که موفقیتی از این بزرگتر نیست.

۲۳ مرداد 1398
7K