تبریک به تمام سرخ دلان..🌹کیسها دارن سکته میکنن

تبریک به تمام سرخ دلان..🌹کیسها دارن سکته میکنن

۱ آبان 1397
16
۲۹ مهر 1397
15
۴ آبان 1397
19
😜😜

😜😜

۱۴ آبان 1397
17
😂😂

😂😂

۱۴ آبان 1397
15
۱۱ آبان 1397
16
ما هیچ ما سکوت ما نگاه باشه باشه

ما هیچ ما سکوت ما نگاه باشه باشه

۱۰ آبان 1397
30
دیبالا خواسته اون پسر بچه ی ایرانی که کاشته ی خوشگلی رو زد تو هدف رو براش پیدا کنن✌🏻😐😍😉تازه فیلم کاشته ی اون بچه روهم‌گذاشته...داریم کم کم معروف میشیماااا

دیبالا خواسته اون پسر بچه ی ایرانی که کاشته ی خوشگلی رو زد تو هدف رو براش پیدا کنن✌🏻😐😍😉تازه فیلم کاشته ی اون بچه روهم‌گذاشته...داریم کم کم معروف میشیماااا

۱۰ آبان 1397
31
بعد کیا به کیا میگن حکومتی خیلی جالب شفر اگ نتیجه گرفت و بازی و بردن همشون هشتگ میزنن شیر ژرمن،عالیجانب و.....و....ولی خدا روزی و نیاره که ببازن از وزیر تا رئیس جمهور مقصرن ک ...

بعد کیا به کیا میگن حکومتی خیلی جالب شفر اگ نتیجه گرفت و بازی و بردن همشون هشتگ میزنن شیر ژرمن،عالیجانب و.....و....ولی خدا روزی و نیاره که ببازن از وزیر تا رئیس جمهور مقصرن ک استقلال باخت😐 دیروز هوادارشون میگ چرا به وزارت اعتراض نمیکنید؟ ببخشید وزرا دوره هم جمع ...

۱۱ آبان 1397
16
دنیا همه به چشم من شعر است اما آنچه مرا تکان داد نام طو بود🌟❤

دنیا همه به چشم من شعر است اما آنچه مرا تکان داد نام طو بود🌟❤

۱۱ آبان 1397
20
🙏👌

🙏👌

۱۱ آبان 1397
15
۱۲ آبان 1397
19
😂😂به امید برد

😂😂به امید برد

۱۲ آبان 1397
15
۱۲ آبان 1397
18
کیسه کش حقیر په چنون 90دقیقه دیگه مانده

کیسه کش حقیر په چنون 90دقیقه دیگه مانده

۱۲ آبان 1397
21