Delaram#

_.arsam._

رمان one Day درحال تایپ...👇

رمان one Day_یک روز...(خلاصه)

دختری که زندگی خودش رو در ایران رها کرده و به سمت کشور غریب.. انگلستان سفر کرده..

همین سفر زندگی اون رو تغییر میده..

به قلم Queen_ملکه

بیشتر  بیشتر