باز ی چالشه دیگه :}}}}}:||

باز ی چالشه دیگه :}}}}}:||

۱۴ ساعت پیش
3K
هیچ بازی ای مثل این نمیشه^^

هیچ بازی ای مثل این نمیشه^^

۱ هفته پیش
8K
:/یه هویی

:/یه هویی

۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
8K
#هتل_شیراز

#هتل_شیراز

۳ هفته پیش
9K
من بمیرمم وضعیتم اینه:|

من بمیرمم وضعیتم اینه:|

۳ هفته پیش
6K
کسی کِ گریه میکنه حالش بد نیست کسی که گریه نمیکنه حالش بده:)

کسی کِ گریه میکنه حالش بد نیست کسی که گریه نمیکنه حالش بده:)

۱۶ خرداد 1397
14K
بهـ مرور زمان یآد میگیریـ هر وقت دلت واسش تنگ شد سمتش نریـ:)

بهـ مرور زمان یآد میگیریـ هر وقت دلت واسش تنگ شد سمتش نریـ:)

۳۱ فروردین 1397
16K