غم اگر ترکم کند تنهای تنها می‌شوم....

غم اگر ترکم کند تنهای تنها می‌شوم....

۳۰ فروردین 1398
3K
وقتی حصار غربت من تنگ می شود هر لحظه بین عقل و دلم جنگ می شود از بس فرار کرده ام از خویش خویشتن گاهی دلم برای خودم تنگ می شود #محمدعلی_بهمنی

وقتی حصار غربت من تنگ می شود هر لحظه بین عقل و دلم جنگ می شود از بس فرار کرده ام از خویش خویشتن گاهی دلم برای خودم تنگ می شود #محمدعلی_بهمنی

۳۰ فروردین 1398
5K
#buti👠

#buti👠

۳۰ فروردین 1398
4K
#buti👠

#buti👠

۳۰ فروردین 1398
4K
#خنگ دوست داشتنی🐧😂😍

#خنگ دوست داشتنی🐧😂😍

۳۰ فروردین 1398
5K
#خنگ دوست داشتنی🐧😂😍

#خنگ دوست داشتنی🐧😂😍

۳۰ فروردین 1398
5K
#buti💛

#buti💛

۳۰ فروردین 1398
4K
#buti💛

#buti💛

۳۰ فروردین 1398
4K
کیا اینطورین؟😂😁

کیا اینطورین؟😂😁

۳۰ فروردین 1398
4K
🎧🎶

🎧🎶

۳۰ فروردین 1398
4K
حال مرا مپرس که من ناخوشم، بدم این روزها به تلخ‌زبانی زبانزدم ‌ تو با یقین به رفتن خود فکر می‌کنی من نیز بین ماندن و ماندن مرددم! ‌ حق داشتی گذر کنی از من، ...

حال مرا مپرس که من ناخوشم، بدم این روزها به تلخ‌زبانی زبانزدم ‌ تو با یقین به رفتن خود فکر می‌کنی من نیز بین ماندن و ماندن مرددم! ‌ حق داشتی گذر کنی از من، که سالهاست یک ایستگاه خالی بی رفت و آمدم‌ ‌ از پا نشستم و نفسم ...

۲۹ فروردین 1398
3K
:)

:)

۲۹ فروردین 1398
3K
#attractive💛😍

#attractive💛😍

۲۰ فروردین 1398
6K
#attractive💛😍

#attractive💛😍

۲۰ فروردین 1398
5K
#daddy💛

#daddy💛

۱۰ فروردین 1398
6K
#daddy💛

#daddy💛

۱۰ فروردین 1398
6K
#buti💛👰

#buti💛👰

۱۰ فروردین 1398
10K
#buti💛 👰

#buti💛 👰

۱۰ فروردین 1398
10K
#set💛

#set💛

۹ فروردین 1398
5K
#set💛

#set💛

۹ فروردین 1398
5K