_ARSAM_

_ARSAM_

راضی باش به هر چی اتفاق افتاد که اگه خوب بود زندگیتو قشنگ کرد و اگه بد بود تو رو ساخت...
مدیون باش به همه آدمای زندگیت که خوباش بهترین حسارو بهت میدن و بداش بهترین درسارو...
ممنون باش از اونی که بهت یاد داد همه شبیه حرفاشون نیستن و همیشه همونجوری که میخوای پیش نمیره...
زندگی همینقدر ساده اس...!

این حساب کاربری خصوصی میباشد