یه بیماریَم هست بِ اسم

یه بیماریَم هست بِ اسم "برو تو آشپزخونه دور بِزَن برگرد" :| #lalisa

۱ هفته پیش
2K