😍 😍

😍 😍

۴ ساعت پیش
336
😂 😂 😂

😂 😂 😂

۵ ساعت پیش
565
دیگر برایم مهم نیست ! بی حس شده ام ... از قضاوت و بی انصافیِ هیچ آدمی ، دلم نمی گیرد ! من به مرحله ی پذیرشِ خودم رسیده ام ، نه از تمجید و ...

دیگر برایم مهم نیست ! بی حس شده ام ... از قضاوت و بی انصافیِ هیچ آدمی ، دلم نمی گیرد ! من به مرحله ی پذیرشِ خودم رسیده ام ، نه از تمجید و ابراز علاقه ی کسی ، ذوق می کنم ، نه با انتقاد و رفتنِ کسی ...

۸ ساعت پیش
1K
هرچی بزرگ تر شدم از ادما بیشتر فاصله گرفتم و ب حیونات نزدیک تر شدم

هرچی بزرگ تر شدم از ادما بیشتر فاصله گرفتم و ب حیونات نزدیک تر شدم

۲۰ ساعت پیش
1K
✌ ✌ ✌ 😃 😃

✌ ✌ ✌ 😃 😃

۲۱ ساعت پیش
1K
والاع

والاع

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۳ روز پیش
3K
me👑 ✌

me👑 ✌

۴ روز پیش
2K
دویست پنجاه کیلو پرس پا ۵تکرار

دویست پنجاه کیلو پرس پا ۵تکرار

۴ روز پیش
2K
سم پاشی😂 😂 😂

سم پاشی😂 😂 😂

۴ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
😕 😑 😂

😕 😑 😂

۵ روز پیش
2K
ک..ص ننه غم من میرسم ب چیزی ک لایقشم✌ 👑

ک..ص ننه غم من میرسم ب چیزی ک لایقشم✌ 👑

۵ روز پیش
2K
off

off

۷ روز پیش
12K