وقتی میگه رو من حساب کن 😂😍

وقتی میگه رو من حساب کن 😂😍

۲۶ فروردین 1398
50
قاب گوشیمو تازه گرفتم چطوره؟

قاب گوشیمو تازه گرفتم چطوره؟

۲۴ فروردین 1398
27
۲۳ فروردین 1398
22
۲۳ فروردین 1398
23
همه بگن...

همه بگن...

۲۱ فروردین 1398
905
💕میان پرواز تا پرتاب تفاوت از زمین تا آسمان است پروازکه کنی،آنجامی‌رسی که خودت می‌خواهی! پرتابت که کنند،آنجا می‌روی که آنان می‌خواهند، پس پرواز را بیامو

💕میان پرواز تا پرتاب تفاوت از زمین تا آسمان است پروازکه کنی،آنجامی‌رسی که خودت می‌خواهی! پرتابت که کنند،آنجا می‌روی که آنان می‌خواهند، پس پرواز را بیامو

۲ شهریور 1397
80
بهترین چیزی که منو👩 خوشحال میکنه😊 بودنت کنارمه💑

بهترین چیزی که منو👩 خوشحال میکنه😊 بودنت کنارمه💑

۷ شهریور 1397
83
۲۷ شهریور 1397
80
پاییز........ همه ی عاشقانه ها را با خود آورده فصل باران نم‌نم و رنگ تند نارنجی تنها یک چیز کم دارد..‌.....!! یک همراه آن هم از جنس «تو» فقط تو ...A!!!!

پاییز........ همه ی عاشقانه ها را با خود آورده فصل باران نم‌نم و رنگ تند نارنجی تنها یک چیز کم دارد..‌.....!! یک همراه آن هم از جنس «تو» فقط تو ...A!!!!

۱۵ مهر 1397
148
😍😍😍

😍😍😍

۲۷ مهر 1397
77
❤

۲۷ مهر 1397
81
۱۸ آبان 1397
81
یه روز عالے ارگ بفرمایید بستنی😋😊

یه روز عالے ارگ بفرمایید بستنی😋😊

۲۴ دی 1397
95