^_*رؤیآا*_^

__roooya__

ྑحٰٖꪲسٰٰٖٖ بٰٖیٰٖ حٰٖꪲسٰٰٖیٰٰٖٖ عٰٖجٰٰٖبٰٰٖ ٰٖحٰٰٖꪲسٰٖیٰٖسٰٰٖٖتٰٰٰٖٖٖ دٰٰٖٖرٰٖ وٰٖجٰٰٖوٰٰٰٖٖد مٰٖنٰٰٖٖ ✎


یِہ جور بِہ تَنهایيمـ مُعتاد شُدمـ ڪ هیچ کمپے نمیتونِہ تَرکَمـ بده:/
ㅤㅤㅤ(:♡0:00 ●━━━━━━─────── ♾ ⇆ㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

نتیجه یک ماه ورزش💪😍 🚫 کپے

نتیجه یک ماه ورزش💪😍 🚫 کپے

۶ ساعت پیش
2K
.....میشه‌خندید‌ولی‌خوشحال‌نبود:)

.....میشه‌خندید‌ولی‌خوشحال‌نبود:)

۲ هفته پیش
6K
تَنفرم از خودم شَدید میشِه.. وقتی میبینَم، به چه آدمایی اهمیَتـ میدادم :)) 🖖 🏿 ]♡[

تَنفرم از خودم شَدید میشِه.. وقتی میبینَم، به چه آدمایی اهمیَتـ میدادم :)) 🖖 🏿 ]♡[

۴ هفته پیش
9K
- چآره دلتنگی چیه؟! + دیدآر - اگه نخآصت!؟ - صیگآر ~]

- چآره دلتنگی چیه؟! + دیدآر - اگه نخآصت!؟ - صیگآر ~]

۲۴ خرداد 1398
11K
۸ خرداد 1398
12K
[=زندگی مثه سیگاره، یا پک میزنی تموم میشه یا نمیزنی میذاری خودش تموم شه...!=]

[=زندگی مثه سیگاره، یا پک میزنی تموم میشه یا نمیزنی میذاری خودش تموم شه...!=]

۷ خرداد 1398
16K
#قهرمانی بر تمام سرخدلان مبارک😍 😍 ❤

#قهرمانی بر تمام سرخدلان مبارک😍 😍 ❤

۲۷ اردیبهشت 1398
16K
غمگینَم... مِثه شاگِرده قَنادِی کِع کِیکِ عَروسیِ عَشقِشو تِزئین میکَرد:):ㅤㅤㅤ(:♡0:۲0

غمگینَم... مِثه شاگِرده قَنادِی کِع کِیکِ عَروسیِ عَشقِشو تِزئین میکَرد:):ㅤㅤㅤ(:♡0:۲0

۲۶ اردیبهشت 1398
15K
زندگی‌خودته‌نیاز‌نیست‌ همه‌دخآلت‌کنن👑

زندگی‌خودته‌نیاز‌نیست‌ همه‌دخآلت‌کنن👑

۲۳ اردیبهشت 1398
15K
-هرکی سنگدل تره برندس;)

-هرکی سنگدل تره برندس;)

۲۱ اردیبهشت 1398
17K
‏روابطمون با ادمای زندگیمون جوری شده که دلتنگ همیم ولی حوصله ی همدیگه رو هم نداریم :) ]

‏روابطمون با ادمای زندگیمون جوری شده که دلتنگ همیم ولی حوصله ی همدیگه رو هم نداریم :) ]

۱۶ اردیبهشت 1398
12K
اگه تونستی تو زندگیت اشتباه نکنی، اون‌وقت میتونی اشتباهات بقیه رو نبخشی.🍃 ✿•❤ •✿◀ ┃◈رؤیآ◈┃▶ ✿•❤ •

اگه تونستی تو زندگیت اشتباه نکنی، اون‌وقت میتونی اشتباهات بقیه رو نبخشی.🍃 ✿•❤ •✿◀ ┃◈رؤیآ◈┃▶ ✿•❤ •

۹ اردیبهشت 1398
16K
تازه ایم وَلی اِصالَت داریم😼 یهـ جور مارُ نِگا کُن اِنگار اِرادَت داری😹 👌

تازه ایم وَلی اِصالَت داریم😼 یهـ جور مارُ نِگا کُن اِنگار اِرادَت داری😹 👌

۲۹ فروردین 1398
11K
☇07:11 ●━━━━━━━────── 10:18 ⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

☇07:11 ●━━━━━━━────── 10:18 ⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

۲۳ فروردین 1398
16K
[نه‌که‌بَدباشَم،فَقَط‌به‌هِزاردَلیل‌ِبی‌دلیل‌حالَم خوب‌نیست] ۰۰:۰۰

[نه‌که‌بَدباشَم،فَقَط‌به‌هِزاردَلیل‌ِبی‌دلیل‌حالَم خوب‌نیست] ۰۰:۰۰

۱۶ فروردین 1398
16K
مغز ب همع دصتور میدع از قلب خاهش میکنه:) *ناب‌ناب‌ناب‌ناب‌نآبـے*

مغز ب همع دصتور میدع از قلب خاهش میکنه:) *ناب‌ناب‌ناب‌ناب‌نآبـے*

۱۴ فروردین 1398
20K
خیلی ام که نجیب باشی با اسب اشتباه میگیرنت ، سوارت میشن!!😒

خیلی ام که نجیب باشی با اسب اشتباه میگیرنت ، سوارت میشن!!😒

۱۰ فروردین 1398
14K
بیاین چت😪 😷فق لایک نکنین😲

بیاین چت😪 😷فق لایک نکنین😲

۷ فروردین 1398
17K
وقتی باهمیم ما، مگه شب میشه حال حسوداعـ بد میشه 🍭 👾 💀 @fatem729 @fatemeh.af82

وقتی باهمیم ما، مگه شب میشه حال حسوداعـ بد میشه 🍭 👾 💀 @fatem729 @fatemeh.af82

۷ فروردین 1398
13K
حَرفی کِه تو مَستی زدِه میشِه تو هشیاری بِهش فکر شده:|

حَرفی کِه تو مَستی زدِه میشِه تو هشیاری بِهش فکر شده:|

۵ فروردین 1398
19K