‌─═हई╬ғᴀᴛᴇᴍᴇʜ╬ईह═─‌

__zendegi__20

↯سلامون علٻڪم ،خوݜ بٻامدٻد!!^-^♡↯

⇩ݐٻجِ دُوٌمَم⇩
@_zendegi__19
ڪامنٺ ٻادٺ نره(•ᴗ•)
:
ڪانالم ٺو روبٻڪا^-^⇩
https://rubika.ir/Dark_World20
:

بگو⇩^_^
∞24722476
بِگٓو⇧^_^
:
شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر
شخصیت من چیزیہ ڪہ من هستم
اما برخورد من بستگے داره به اینڪہ تو ڪے هستے
"پس مواظب باش"
:
"دخٺر ݐاٻٻز ، ڪوچہ آبان ، ݐلاڪِ۲۰ ッ✿"
سَردَرگُمَم
شَڪّ دارَم دَرْڪَم ڪُنَن
چون اَز جِنسِ ݐاٻٻزَم☆♡⇨
√عَـ ـ ـ ـ ـرَبـ ـ ـْ ـ ـ هَسٺَمـ√
_♡♡♡♡♡_
【لقد فقدت الكثير وأنا ما زلت في الصدارة
I lost a lot and I'm still in the lead】
:
{نمٻرم عقب حٺے ٻہ قدم
من جلو دردا هٻچوقٺ ڪوٺاه نٻومدم
من گذشٺہ رو نمٻشہ برگردونم
ݐس مٻرم جـ←ـلو ٺا جاٻے ڪہ مٻٺونم}
:
[ݐُݜٺِ مَنْ خُدآ بوُدهِ هَمٻݜہِ]
:
وُرٌود ݐآٰٻٻزِ⁹⁶➣^_^

-چِرآ رَنجَم می‌دَهی؟ +چُون دوستَت دآرَم. آنگآه او خَشمگین می‌شُد. -نَه، دوستَم نَدآری. وَقتی کَسی رآ دوست دآریم، خُوشیَش رآ می‌خوآهیم نَه رَنجَش رآ. +وَقتی کَسی رآ دوست دآریم، تَنهآ یِک چیز رآ می‌خوآهیم: عِشق ...

-چِرآ رَنجَم می‌دَهی؟ +چُون دوستَت دآرَم. آنگآه او خَشمگین می‌شُد. -نَه، دوستَم نَدآری. وَقتی کَسی رآ دوست دآریم، خُوشیَش رآ می‌خوآهیم نَه رَنجَش رآ. +وَقتی کَسی رآ دوست دآریم، تَنهآ یِک چیز رآ می‌خوآهیم: عِشق رآ، حَتّیٰ بِه قِیمَتِ رَنج. -پَس، تُو بِه عَمد مَرآ رَنج می‌دَهی؟ +بَلِه، بَرآیِ این ...

۲۴ خرداد 1398
784
-نَه حُوصِلِه‌یِ آدَمِ جَدید هَست ، نَه توآنِ تَحَمُلِ آدَمآیِ قَدیمッ♡👀😶✋️

-نَه حُوصِلِه‌یِ آدَمِ جَدید هَست ، نَه توآنِ تَحَمُلِ آدَمآیِ قَدیمッ♡👀😶✋️

۲۶ خرداد 1398
413
-مَن می‌تَوآنَم ‏جآیِ سیگآر نَقّآشی بِکِشَم ‏بآ دوغ مَست کُنَم ‏بآ وَسآیِلِ خآنِه تَمآمِ شَب رآ تآنگُو بِرَقصَم ‏وَ بِه جآیِ تُو ‏بآلِشتَکِ دُورآنِ کودَکی‌اَم رآ دَر آغوش بِگیرَم ‏تُو بَرآیِ فَرآموش کَردَنِ کَسی کِه ...

-مَن می‌تَوآنَم ‏جآیِ سیگآر نَقّآشی بِکِشَم ‏بآ دوغ مَست کُنَم ‏بآ وَسآیِلِ خآنِه تَمآمِ شَب رآ تآنگُو بِرَقصَم ‏وَ بِه جآیِ تُو ‏بآلِشتَکِ دُورآنِ کودَکی‌اَم رآ دَر آغوش بِگیرَم ‏تُو بَرآیِ فَرآموش کَردَنِ کَسی کِه بی‌نَظیر ‏دوستَت دآشت ‏چِه خوآهی کَرد؟... ‌‌‌ッ♡ [رسول ادهمی]

۲۷ خرداد 1398
1K
-کآش مَغزَم بآلآ میآوُرد هَمِه خآطِرآتُ...!ッ♡

-کآش مَغزَم بآلآ میآوُرد هَمِه خآطِرآتُ...!ッ♡

۳۰ خرداد 1398
400
-دَر این رَختِخوآبِ نَمنآکی کِه بویِ عَرَق گِرِفتِه بود. وَقتی کِه پِلک‌هآیِ چِشمَم سَنگین می‌شُد وَ می‌خوآستَم خُودَم رآ تَسلیمِ نیستی وَ شَب جآوِدآنی بُکُنَم هَمِه‌یِ یآدبودهآیِ گُمشُدِه وَ تَرس‌هآیِ فَرآموش شُدِه‌اَم» اَز سَر نو ...

-دَر این رَختِخوآبِ نَمنآکی کِه بویِ عَرَق گِرِفتِه بود. وَقتی کِه پِلک‌هآیِ چِشمَم سَنگین می‌شُد وَ می‌خوآستَم خُودَم رآ تَسلیمِ نیستی وَ شَب جآوِدآنی بُکُنَم هَمِه‌یِ یآدبودهآیِ گُمشُدِه وَ تَرس‌هآیِ فَرآموش شُدِه‌اَم» اَز سَر نو جآن می‌گِرِفت: تَرسِ این کِه پَرهآیِ مُتَکآ تیغِه‌یِ خَنجَر بِشَوَد. دُگمِه‌یِ سَترِه‌اَم بی‌اَندآزِه بُزُرگ - ...

۱۱ تیر 1398
1K
آخَرَش میکُشَد جآدویِ چَشمآت مَرآ مَنِه دِل‌خَستِه اَز عِشقِ تُو بیمآر بِخُدآ این هَمِه دِلبَری اِنصاف نیست مَنِه دِل‌خَستِه رآ کَم بِدِه آزآر ضَرَبآنَم تُویی، وِردِ زَبآنَم تُویی جآن وُ جَهانَم تُویی عِشق تُویی تُو ...

آخَرَش میکُشَد جآدویِ چَشمآت مَرآ مَنِه دِل‌خَستِه اَز عِشقِ تُو بیمآر بِخُدآ این هَمِه دِلبَری اِنصاف نیست مَنِه دِل‌خَستِه رآ کَم بِدِه آزآر ضَرَبآنَم تُویی، وِردِ زَبآنَم تُویی جآن وُ جَهانَم تُویی عِشق تُویی تُو عآشِق وُ شِیدآ مَنَم مَحوِ تَمآشآ مَنَم عِشق تُویی تُو:)♡ #Aron_Afshar #Gisoo_Parishan

۹ تیر 1398
530
-این هَمه فآصِلِه دَر جآدِه‌یِ صَد رِیلِ قَطآر بآلِ پَروآزِ دِلَم کو کِه بِه سویَت بِپَرَم مَن خُدآیِ غَزَلِ نآبِ نِگآهَت شُدِه‌اَم اَز رَگِ گَردَنِ تُو، مَن بِه تُو نَزدیک‌تَرَم بَستِه بَستِه کُدِئین خُوردَمُ خوآبَم ...

-این هَمه فآصِلِه دَر جآدِه‌یِ صَد رِیلِ قَطآر بآلِ پَروآزِ دِلَم کو کِه بِه سویَت بِپَرَم مَن خُدآیِ غَزَلِ نآبِ نِگآهَت شُدِه‌اَم اَز رَگِ گَردَنِ تُو، مَن بِه تُو نَزدیک‌تَرَم بَستِه بَستِه کُدِئین خُوردَمُ خوآبَم نَگِرِفت پِدَرِ عِشق بِسوزَد کِه دَر آمَد پِدَرَم بی تُو دُنیآ بِه دَرَک بی تُو ...

۱۷ تیر 1398
910
-مَن مِنَتِ کَسی رُو نِمیکِشَم بودی خُوش نَبودی خُوش‌تَرッ♡😐😌✋️

-مَن مِنَتِ کَسی رُو نِمیکِشَم بودی خُوش نَبودی خُوش‌تَرッ♡😐😌✋️

۲۲ تیر 1398
932
-آرآمِشی میخوآهَم آرامِشی اَز جِنس... ِچَشمآنَت نِگآهَت دَستآنَت خَندِه‌هآیَت آغوشَت شآنِه‌هآیَت صِدآیَت بودَنَت بودَنَت بودَنَت...:)♡ #راشا_نویس !:) #what_is_love ?!... #it_is_you :) #Rasha

-آرآمِشی میخوآهَم آرامِشی اَز جِنس... ِچَشمآنَت نِگآهَت دَستآنَت خَندِه‌هآیَت آغوشَت شآنِه‌هآیَت صِدآیَت بودَنَت بودَنَت بودَنَت...:)♡ #راشا_نویس !:) #what_is_love ?!... #it_is_you :) #Rasha

۲۵ تیر 1398
554
-کآش سیگآرِ بِینِ اَنگُشتآنَت بودَم سَهمَم بوسِه‌هآیی عَمیق جآیَم هَر جآ کِه تُو بآشی وَ حَوآسَت هَمیشِه بِه اینکِه مَرآ کَم نَیاوَری... میشُدَم عآدَتَت، وآبَستِگی‌اَت پَنآهگآهِ لَحظِه‌‌هآیِ کَلآفِگی‌اَت وَ رَفیقِ روز وَ شَب‌هآیِ تَنهایی‌اَت... کآش ...

-کآش سیگآرِ بِینِ اَنگُشتآنَت بودَم سَهمَم بوسِه‌هآیی عَمیق جآیَم هَر جآ کِه تُو بآشی وَ حَوآسَت هَمیشِه بِه اینکِه مَرآ کَم نَیاوَری... میشُدَم عآدَتَت، وآبَستِگی‌اَت پَنآهگآهِ لَحظِه‌‌هآیِ کَلآفِگی‌اَت وَ رَفیقِ روز وَ شَب‌هآیِ تَنهایی‌اَت... کآش سیگآرِ بِینِ اَنگُشتانَت بودَم وَ تُو بی‌اِرآدِه‌تَرین آدَمِ دُنیآ هَر بآر میخوآستی اَمّآ نَمی‌تَوآنِستی تَرکَم ...

۱۳ مرداد 1398
629
-عِشقَت گِریستَنِ بی‌اَشک رآ بِه مَن آموخت...ッ♡ [نزار قبانی]

-عِشقَت گِریستَنِ بی‌اَشک رآ بِه مَن آموخت...ッ♡ [نزار قبانی]

۲۲ مهر 1398
477
-گآهی تُف کَردَن پُشتِ سَرِ کَسی ، اَز آب ریختَن مُقَدَس‌تَرِه!:/ 😐💦✌️

-گآهی تُف کَردَن پُشتِ سَرِ کَسی ، اَز آب ریختَن مُقَدَس‌تَرِه!:/ 😐💦✌️

۲۴ مهر 1398
5K
امروز عمو چرخ و فلــڪــ بـــہ محلـــہ مان آمده بود و ما بچـــہ ها ڪـــلی ذوق داشتیم. چشمان مهربانش، آن لبخند خاصش را بـــہ یاد دارم. روز چرخ و فلــڪـــ، یواشــڪـــے از قلـڪـــهـایمان هم پول ...

امروز عمو چرخ و فلــڪــ بـــہ محلـــہ مان آمده بود و ما بچـــہ ها ڪـــلی ذوق داشتیم. چشمان مهربانش، آن لبخند خاصش را بـــہ یاد دارم. روز چرخ و فلــڪـــ، یواشــڪـــے از قلـڪـــهـایمان هم پول مـــےگرفتیم تا جاے یـڪـــ دور؛ دو دور بیشتر روے آن چرخ و فلک دنیا را ...

۱۳ اردیبهشت 1398
21K
#دلنوشته همه یِ ما باید کسی را داشته باشیم که وقتی یک روز ، روزِ ما نبود بنشینیم رو به رویش و غرغر کنان از سیر تا پیازِ تمامِ بد بیاری هایمان را برایش تعریف ...

#دلنوشته همه یِ ما باید کسی را داشته باشیم که وقتی یک روز ، روزِ ما نبود بنشینیم رو به رویش و غرغر کنان از سیر تا پیازِ تمامِ بد بیاری هایمان را برایش تعریف کنیم و او هم لبخند به لب گوش کند و پایانِ هر جمله مان بگوید ...

۴ هفته پیش
15K
۴ هفته پیش
6K
🏃🍂استایل متفاوت و خاص 🚶بافت دخترانه مدل LV 👈🏻شیک و عالی 💪79 تومان پرداخت درب منزل لینک خرید👇 http://ofkad.ir/DICo

🏃🍂استایل متفاوت و خاص 🚶بافت دخترانه مدل LV 👈🏻شیک و عالی 💪79 تومان پرداخت درب منزل لینک خرید👇 http://ofkad.ir/DICo

۴ هفته پیش
3K
دوستت دارم. نه تنها برای آنچه هستی؛ بلکه برای آنچه هستم هنگامی که با تو ام...

دوستت دارم. نه تنها برای آنچه هستی؛ بلکه برای آنچه هستم هنگامی که با تو ام...

۴ هفته پیش
5K
💑 . 🔶 ست دونفره Hockey مدل 11443 🔶 تخفیف یلدایی ست عاشقانه 🔶 169,000 تومان . 🔷 مشخصات: 🔷 جنس: دورس پنبه دو نخ 🔷 درجه کیفی: A 🔷 رنگ: قرمز 🔷 سایز: فری ...

💑 . 🔶 ست دونفره Hockey مدل 11443 🔶 تخفیف یلدایی ست عاشقانه 🔶 169,000 تومان . 🔷 مشخصات: 🔷 جنس: دورس پنبه دو نخ 🔷 درجه کیفی: A 🔷 رنگ: قرمز 🔷 سایز: فری سایز (مناسب L و XL) 🔷 نوع ست: سویشرت و تونیک 🔷 قد: 72Cm مردانه ...

۴ هفته پیش
11K