۱ فروردین 1397
9K
#nOcOpi ☜ ﻣﯿــــﮕَﻦْ ﺁﺩَﻡ ﻭَﻗــــﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿـــﺮِﻩ ﺑَــﺪَﻧِﺶْ ﺳـَـــــﺮﺩ ﻣﯿــــﺸِـﻪ₪ ﭘَـﺲْ ﻫَﺮﮐـــﯽ ﺑـﺎﻡ ﺳـَــــﺮﺩ ﺷُـﺪ √ ← ﺧــﻮﺩِﺵْ ﺑِﺰَﻧِــﻪ ﺑِﻪ ﭼــــﺎﮎ ➜➜➜ ﭼـﻮﻥْ ﺩﯾﮕِـﻪ ﻣُــــﺮﺩﻩ ﺣِــﺴــﺎﺑِﺶْ ﻣﯿــــﮑُﻨَـﻢ ✘✘✘ جــــــیییغـ 😊 pari

#nOcOpi ☜ ﻣﯿــــﮕَﻦْ ﺁﺩَﻡ ﻭَﻗــــﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿـــﺮِﻩ ﺑَــﺪَﻧِﺶْ ﺳـَـــــﺮﺩ ﻣﯿــــﺸِـﻪ₪ ﭘَـﺲْ ﻫَﺮﮐـــﯽ ﺑـﺎﻡ ﺳـَــــﺮﺩ ﺷُـﺪ √ ← ﺧــﻮﺩِﺵْ ﺑِﺰَﻧِــﻪ ﺑِﻪ ﭼــــﺎﮎ ➜➜➜ ﭼـﻮﻥْ ﺩﯾﮕِـﻪ ﻣُــــﺮﺩﻩ ﺣِــﺴــﺎﺑِﺶْ ﻣﯿــــﮑُﻨَـﻢ ✘✘✘ جــــــیییغـ 😊 pari

۲ بهمن 1396
44K
نشانه ای از فرمانروائی همه جانبهء روسیه بر سوریه ____________________________________________________ در روز 11 دسامبر سال 2017 زادروزی ، ولادیمیر پوتین برای بازدید از ارتشیان (نظامیان) روسی باشنده (حاضر) درسوریه و سپاسگزاری کردن از آنها برای ...

نشانه ای از فرمانروائی همه جانبهء روسیه بر سوریه ____________________________________________________ در روز 11 دسامبر سال 2017 زادروزی ، ولادیمیر پوتین برای بازدید از ارتشیان (نظامیان) روسی باشنده (حاضر) درسوریه و سپاسگزاری کردن از آنها برای پیروزیشان بر داعش ، به یکی از پایگاه های هوائی سوریه در نزدیکی بندر لاذقیهء ...

۱۷ دی 1396
9K