بلاخره پیدا شد چیزی ک از بچگی دنبالش بودیم😂😂😂😂😂😂

بلاخره پیدا شد چیزی ک از بچگی دنبالش بودیم😂😂😂😂😂😂

1 روز پیش
5K
تولدت مبارک سونی آجووووولووووووم😊😊💃💃💃💃👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

تولدت مبارک سونی آجووووولووووووم😊😊💃💃💃💃👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

1 روز پیش
3K
این تهچین امشب😍😍😍

این تهچین امشب😍😍😍

2 روز پیش
5K
من‌ک‌موافقم شمارو نمیدونم😐😐😐😐😐😐😐😂

من‌ک‌موافقم شمارو نمیدونم😐😐😐😐😐😐😐😂

2 روز پیش
8K
😊😊

😊😊

3 روز پیش
4K
😐😐😐😐😐

😐😐😐😐😐

3 روز پیش
992
😐😐😐😐😐😂😂😂😂😂

😐😐😐😐😐😂😂😂😂😂

4 روز پیش
1K
😐😐😐😐😐😐😐😐

😐😐😐😐😐😐😐😐

4 روز پیش
1K
اینم میرزا قاسمی در حال پختن😐😐😐😐😐😐😐

اینم میرزا قاسمی در حال پختن😐😐😐😐😐😐😐

4 روز پیش
2K
😐😐😐😐😐😐😐

😐😐😐😐😐😐😐

5 روز پیش
5K
اخر عاقبت بعضی ها😂😂😂😂😂😂😂😂

اخر عاقبت بعضی ها😂😂😂😂😂😂😂😂

6 روز پیش
5K
😂😂

😂😂

6 روز پیش
5K
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

1 هفته پیش
5K
تصور کن تو این لحظه ای....عکس العملت چیه؟😨😨😨😨😨😲😲😲😲😲😲😲😲😲

تصور کن تو این لحظه ای....عکس العملت چیه؟😨😨😨😨😨😲😲😲😲😲😲😲😲😲

1 هفته پیش
6K
مثلا ۲۰۰ سال دیگه باید مورخ ها و زبان شناسها بیان و این استیکر ها رو ترجمه کنن😩😩😩😩😩😩😂😂😂😂😂😂😂😂😂

مثلا ۲۰۰ سال دیگه باید مورخ ها و زبان شناسها بیان و این استیکر ها رو ترجمه کنن😩😩😩😩😩😩😂😂😂😂😂😂😂😂😂

1 هفته پیش
5K
کامنت پلیز😊

کامنت پلیز😊

1 هفته پیش
7K
دیوار شادی😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

دیوار شادی😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

1 هفته پیش
6K
اینم شام‌امشب کباب بناب و بال کباب😑😑😑😑😂😂😂😂😂😂

اینم شام‌امشب کباب بناب و بال کباب😑😑😑😑😂😂😂😂😂😂

1 هفته پیش
6K
😂😂😂😂😂😋😋😋

😂😂😂😂😂😋😋😋

1 هفته پیش
5K
آدمها یک روز تمام میشوند نشآن نمیدهند مثل قبل لبخند میزنند زندگی میکنند می‌بخشند .. محبت می‌کنند ! حتی رابطه‌های قدیمیشآن را هم حفظ می‌کنند باور میکنید حتی کسی را هم از زندگیشآن خط نمیزنند ...

آدمها یک روز تمام میشوند نشآن نمیدهند مثل قبل لبخند میزنند زندگی میکنند می‌بخشند .. محبت می‌کنند ! حتی رابطه‌های قدیمیشآن را هم حفظ می‌کنند باور میکنید حتی کسی را هم از زندگیشآن خط نمیزنند ، نگه میدارند .. حتی آنهایی که آزارشان میدهند را .. آدمها یک روز برایِ ...

2 هفته پیش
6K