فندقهای نانازه من😍😍😍😍

فندقهای نانازه من😍😍😍😍

۳ هفته پیش
3K
ی روز خوووب با ی دوست خووووب 😍😍😍😍😍

ی روز خوووب با ی دوست خووووب 😍😍😍😍😍

۱۸ اسفند 1396
3K
🌹خدایا اگه در این جهان کسی تاب خوشبختی مرا ندارد ، چنان خوشبختش کن ، که خوشبختی مرا از یاد ببرد 🌹

🌹خدایا اگه در این جهان کسی تاب خوشبختی مرا ندارد ، چنان خوشبختش کن ، که خوشبختی مرا از یاد ببرد 🌹

۸ اسفند 1396
3K
تولدت مبارک عشق دایییی احمد😙😙😙😙😙

تولدت مبارک عشق دایییی احمد😙😙😙😙😙

۱ اسفند 1396
3K
کاش هیچوقت این سه جمله یادمون نره -هیچ چیز از هیچ‌کس بعید نیست - هرچیزی به ما مربوط نیست - آدم‌ها چیزهایی که ندارن‌رو بیشتر دوست دارن

کاش هیچوقت این سه جمله یادمون نره -هیچ چیز از هیچ‌کس بعید نیست - هرچیزی به ما مربوط نیست - آدم‌ها چیزهایی که ندارن‌رو بیشتر دوست دارن

۶ بهمن 1396
6K
چون تـــــــــــو را دیدم، محالـــــــــــم حال شد...! 💑

چون تـــــــــــو را دیدم، محالـــــــــــم حال شد...! 💑

۲۸ دی 1396
8K