عشق داییش آیسا خانوم😍😍😍😍😍😍

عشق داییش آیسا خانوم😍😍😍😍😍😍

1 هفته پیش
5K
برای دوست داشتنت حق انتخابی نداشتم ... دُرست مثل انتخاب خانواده و ملیتم، وگرنه کدام مردعاقلی عاشق زنی می شود که دور است، دیر می آید و سخت می گوید

برای دوست داشتنت حق انتخابی نداشتم ... دُرست مثل انتخاب خانواده و ملیتم، وگرنه کدام مردعاقلی عاشق زنی می شود که دور است، دیر می آید و سخت می گوید "دوستت دارم...

1 هفته پیش
7K
😂😂😂😂😂😂😂

😂😂😂😂😂😂😂

1 هفته پیش
7K
صرفا جهت بازی با روح شما😂😂😂😂😂😂

صرفا جهت بازی با روح شما😂😂😂😂😂😂

3 هفته پیش
7K
تو چه دانی که پس هر نگه ساده ی من چه سکوتی چه نیازی چه غمیست.. اینم‌آیس پک امروووووز😍😍😍😍😍 دونفره آیس پک دارک و شکلاتی😍😍😍😍

تو چه دانی که پس هر نگه ساده ی من چه سکوتی چه نیازی چه غمیست.. اینم‌آیس پک امروووووز😍😍😍😍😍 دونفره آیس پک دارک و شکلاتی😍😍😍😍

3 هفته پیش
7K
بلاخره پیدا شد چیزی ک از بچگی دنبالش بودیم😂😂😂😂😂😂

بلاخره پیدا شد چیزی ک از بچگی دنبالش بودیم😂😂😂😂😂😂

4 هفته پیش
8K
این تهچین امشب😍😍😍

این تهچین امشب😍😍😍

4 هفته پیش
7K
من‌ک‌موافقم شمارو نمیدونم😐😐😐😐😐😐😐😂

من‌ک‌موافقم شمارو نمیدونم😐😐😐😐😐😐😐😂

4 هفته پیش
13K
😊😊

😊😊

اردیبهشت 1396
8K
😐😐😐😐😐

😐😐😐😐😐

اردیبهشت 1396
3K
😐😐😐😐😐😂😂😂😂😂

😐😐😐😐😐😂😂😂😂😂

اردیبهشت 1396
7K
😐😐😐😐😐😐😐😐

😐😐😐😐😐😐😐😐

فروردین 1396
3K
اینم میرزا قاسمی در حال پختن😐😐😐😐😐😐😐

اینم میرزا قاسمی در حال پختن😐😐😐😐😐😐😐

فروردین 1396
5K
😐😐😐😐😐😐😐

😐😐😐😐😐😐😐

فروردین 1396
7K
اخر عاقبت بعضی ها😂😂😂😂😂😂😂😂

اخر عاقبت بعضی ها😂😂😂😂😂😂😂😂

فروردین 1396
6K
😂😂

😂😂

فروردین 1396
7K
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

فروردین 1396
7K
تصور کن تو این لحظه ای....عکس العملت چیه؟😨😨😨😨😨😲😲😲😲😲😲😲😲😲

تصور کن تو این لحظه ای....عکس العملت چیه؟😨😨😨😨😨😲😲😲😲😲😲😲😲😲

فروردین 1396
8K
مثلا ۲۰۰ سال دیگه باید مورخ ها و زبان شناسها بیان و این استیکر ها رو ترجمه کنن😩😩😩😩😩😩😂😂😂😂😂😂😂😂😂

مثلا ۲۰۰ سال دیگه باید مورخ ها و زبان شناسها بیان و این استیکر ها رو ترجمه کنن😩😩😩😩😩😩😂😂😂😂😂😂😂😂😂

فروردین 1396
7K
کامنت پلیز😊

کامنت پلیز😊

فروردین 1396
9K