پارت یک رهام به امیر نگاه کردم خواب خواب بود اروم پتورو روش کشیدم گفتم شبت خوش داداش اروم رفتم تو اتاق رو تختم دراز کشیدم به عکس رو سقف خیره شدم مال ۵سال پیشه ...

پارت یک رهام به امیر نگاه کردم خواب خواب بود اروم پتورو روش کشیدم گفتم شبت خوش داداش اروم رفتم تو اتاق رو تختم دراز کشیدم به عکس رو سقف خیره شدم مال ۵سال پیشه وقتی ارزو داشتم گیتار بزنم یادش بخیر کی فکر میکرد الان اینهمه طرفدار داشته باشیم ...

۴ هفته پیش
36K
چرا بینشون فرق میزارین امیر رهام باهم چرا رهام باید کمتر از امیر فالور داشته باشه مگه رهام کم زحمت کشیده کوتاهی کرده من رهام لاور نیستم امیرلاورم نیستم یه ماکان لاورم که خوشم نمیاد ...

چرا بینشون فرق میزارین امیر رهام باهم چرا رهام باید کمتر از امیر فالور داشته باشه مگه رهام کم زحمت کشیده کوتاهی کرده من رهام لاور نیستم امیرلاورم نیستم یه ماکان لاورم که خوشم نمیاد بین امیر رهام فرق بزارن:-) رهام مغرور نیست چرانمیفهمین رهام هیچوقت مغرور نبوده

۴ هفته پیش
15K