عاطفه

aaee

اولین سرمشق زندگیم,ازیادنبردن کسانیست که معرفتشان بی انتهاست...........

#کاش ممنوع بود عاشقی ،،، و من بلد نبودم عشق را، #کاش ممنوع بود عاشقانه ها برای هم آغوشی هایت تا بوسه ای شیرین، #کاش ممنوع بود عاشقی، حکم محبوس به تنهایی، #کاش ممنوع بود ...

#کاش ممنوع بود عاشقی ،،، و من بلد نبودم عشق را، #کاش ممنوع بود عاشقانه ها برای هم آغوشی هایت تا بوسه ای شیرین، #کاش ممنوع بود عاشقی، حکم محبوس به تنهایی، #کاش ممنوع بود دوستت دارم ها در هر گزینه از نگاه تو، #کاش ممنوع بود ورود به بهشتی ...

۳ ساعت پیش
7K
آدمهایی هستند در زندگیتان؛ نمی گویم خوبند یا بد... چگالی وجودشان بالاست... افکار، حرف زدن، رفتار، محبت داشتنشان و هر جزئی از وجودشان امضادار است... یادت نمی رود

آدمهایی هستند در زندگیتان؛ نمی گویم خوبند یا بد... چگالی وجودشان بالاست... افکار، حرف زدن، رفتار، محبت داشتنشان و هر جزئی از وجودشان امضادار است... یادت نمی رود "هستن هایشان را.." بس که حضورشان پر رنگ است. ردپا حک می کنند، اینها روی دل و جانت... بس که بلدند "باشند"... ...

۳ ساعت پیش
1K
چند وقتی‌ست ؛ حواس پرت شده ام مسیر همیشگی ام را اشتباه میروم تلفن همراهم را اینور و آنور جای میگذارم حتی کلاس های دانشگاه را اشتباه میروم مدتی ست که صبح ها زود تر ...

چند وقتی‌ست ؛ حواس پرت شده ام مسیر همیشگی ام را اشتباه میروم تلفن همراهم را اینور و آنور جای میگذارم حتی کلاس های دانشگاه را اشتباه میروم مدتی ست که صبح ها زود تر از همیشه بیدار میشوم... حتی چند وقتی ست به هنگام قدم زدن چشمانم را میبندم ...

۴ ساعت پیش
2K
دلم گرفته دلم عجیب گرفته است و هیچ چیز، نه این دقایق خوشبو، که روی شاخهٔ نارنج می‌شود خاموش نه این صداقت حرفی، که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست نه هیچ ...

دلم گرفته دلم عجیب گرفته است و هیچ چیز، نه این دقایق خوشبو، که روی شاخهٔ نارنج می‌شود خاموش نه این صداقت حرفی، که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی‌رهاند و فکر می‌کنم که این ترنم موزون حزن ...

۴ ساعت پیش
4K
دوست داشتنت ،، دوست داشتنت وظیفه ام که نبود ، فریضه ام بود ... به جا آوردمش، تا پای جان ،، در هر مکان و در هر دقیقه ای ،، دوست داشتنت عشق که نبود، ...

دوست داشتنت ،، دوست داشتنت وظیفه ام که نبود ، فریضه ام بود ... به جا آوردمش، تا پای جان ،، در هر مکان و در هر دقیقه ای ،، دوست داشتنت عشق که نبود، آیین بود ، بدان مشر‌ّف شدم ... بی قیل و قال و بی بوق و ...

۵ ساعت پیش
4K
همه ی دخترها از همان کودکی مردی را میان رویاهایشان میسازند شبیه به شاهزادهٔ قصه های هزار و یک شب! شاهزاده ای دلبربا! که عشق میداند که معشوق میپرستد که هرروز سبد سبد رُز و ...

همه ی دخترها از همان کودکی مردی را میان رویاهایشان میسازند شبیه به شاهزادهٔ قصه های هزار و یک شب! شاهزاده ای دلبربا! که عشق میداند که معشوق میپرستد که هرروز سبد سبد رُز و یاس میان خانهٔ دختر مذکور محبوب ردیف میکند که هرثانیه تصدُقت بروم هایش بیشتر میشود ...

۵ ساعت پیش
3K
گاه دلـــــــم میگیرد... ازصداقتـــــم که هیچکس لایـــق آن نیست... گاه دلــــــــم تنگ میشود... برای وعــــده هایی که میدانستم نیست... اما برای دلخوشیم کافــــی بود... گاه دلــــــــم میگیرد از سادگـــــی هایم... گاه دلـــــــم میسوزد برای وفـــــــاداری ...

گاه دلـــــــم میگیرد... ازصداقتـــــم که هیچکس لایـــق آن نیست... گاه دلــــــــم تنگ میشود... برای وعــــده هایی که میدانستم نیست... اما برای دلخوشیم کافــــی بود... گاه دلــــــــم میگیرد از سادگـــــی هایم... گاه دلـــــــم میسوزد برای وفـــــــاداری هایم... گاه دلـــــم میسوزد برای اشکهایم... گاه دلـــــــم میگیرد از روزگــــــــــاری که درآنم... این نبـــــــــود ...

۷ ساعت پیش
2K
یاد بگیریم هر کس که لاغره معتاد نیست، هر کس که چاقه تنبل نیست، هر کی میخنده دیوونه نیست، هر کی پول نداره بی عرضه نیست، هر کس که پولداره دزد نیست...! هیچگاه نه به ...

یاد بگیریم هر کس که لاغره معتاد نیست، هر کس که چاقه تنبل نیست، هر کی میخنده دیوونه نیست، هر کی پول نداره بی عرضه نیست، هر کس که پولداره دزد نیست...! هیچگاه نه به کسی بخندید نه قضاوتش کنید... هرگز نمیدانید، شاید روزی شما هم در همان شرایط او ...

۷ ساعت پیش
4K
یادم باشد که.... ﺯﯾﺒﺎﯾﯿﻬﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ را دﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺯﺷﺘﯿﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﺪ ! ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ! ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ...

یادم باشد که.... ﺯﯾﺒﺎﯾﯿﻬﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ را دﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺯﺷﺘﯿﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﺪ ! ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ! ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ! ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ...

۱۱ ساعت پیش
2K
در بازی زندگی..... یاد میگیری: اعتماد به حرف های قشنگ بدون پشتوانه ...مثل آویختن به طنابی پوسیدست..‌ یاد میگیری: نزدیکترین ها به تو ...گاهی میتوانند دورترین ها باشند... یاد میگیری: آنقدر از خودت برای روز ...

در بازی زندگی..... یاد میگیری: اعتماد به حرف های قشنگ بدون پشتوانه ...مثل آویختن به طنابی پوسیدست..‌ یاد میگیری: نزدیکترین ها به تو ...گاهی میتوانند دورترین ها باشند... یاد میگیری: آنقدر از خودت برای روز مبادا پس انداز داشته باشی... تا بتوانی یک روزی تمام خودت رو بغل کنی و ...

۱۱ ساعت پیش
2K
گاهی برای زندگیمان یک رژیم بنویسیم: رژیم که مختص

گاهی برای زندگیمان یک رژیم بنویسیم: رژیم که مختص "چاقی یا لاغری" نیست، گاهی باید یک رژیم خوب برای "روح و افکارمان" بگیریم مثل: رژیم حذف "آدمهای منفی رژیم کمتر "حرص خوردن" رژیم کمتر "غصه خوردن" رژیم بی اندازه "مهربان بودن" رژیم بی ریا "کمک کردن" رژیم بی توقع دوست ...

۲ روز پیش
7K
دیگر نه می پرسم ، نه اعتراض می کنم ، نه افسوس می خورم ... فقط می بینم ، نفسی عمیق می کشم و عبور می کنم . که عبور ، تنها مرهمِ زخمِ بی ...

دیگر نه می پرسم ، نه اعتراض می کنم ، نه افسوس می خورم ... فقط می بینم ، نفسی عمیق می کشم و عبور می کنم . که عبور ، تنها مرهمِ زخمِ بی انصافیِ آدم هاست . همیشه نباید ترمیم کرد ، همیشه نباید فرصت داد ، باید ...

۲ روز پیش
6K
بـرق چشمـانــــم ...؟ فقـط از بـازتـابِ عشــقِ ... تُــــوسـت ..

بـرق چشمـانــــم ...؟ فقـط از بـازتـابِ عشــقِ ... تُــــوسـت ..

۲ روز پیش
7K
برای دوست داشتنت من تا خود بی نهایت رفته ام برای دوست داشتنت به آنسو.... به آنسوی جهانِ با تو بودن به آنسوی باغ بارانی به عطر ارغوانی ها برای دوست داشتنت من تا خود ...

برای دوست داشتنت من تا خود بی نهایت رفته ام برای دوست داشتنت به آنسو.... به آنسوی جهانِ با تو بودن به آنسوی باغ بارانی به عطر ارغوانی ها برای دوست داشتنت من تا خود بی نهایت رفته ام به فراز آسمان ها به عمق دریا هااا و زندگی کرده ...

۲ روز پیش
7K
رفتن بعضی ها آنقدرها هم که می گویند بدنیست آدم نباید مثل احمقها بنشیند پای کسی که تمام عمرش را صرف نگه داشتنش کند و بدتر از آن هی بترسد که پای رابطه های دیگری ...

رفتن بعضی ها آنقدرها هم که می گویند بدنیست آدم نباید مثل احمقها بنشیند پای کسی که تمام عمرش را صرف نگه داشتنش کند و بدتر از آن هی بترسد که پای رابطه های دیگری در زندگیش باز شود گاهی باید کسی را طوری بدرقه رفتن کرد که عجیب ترین ...

۲ روز پیش
3K
رفتن بد است … اما بعضی ماندن ها هم افتخار ندارد. و این انصاف نیست که همیشه انگشت اتهام به سمت آنهایی باشد که می روند … اگر در یک رابطه می مانی اما یکدفعه ...

رفتن بد است … اما بعضی ماندن ها هم افتخار ندارد. و این انصاف نیست که همیشه انگشت اتهام به سمت آنهایی باشد که می روند … اگر در یک رابطه می مانی اما یکدفعه تغییر رفتار می دهی بی اعتنا می شوی، سرد می شوی دوستت دارم هایش را ...

۲ روز پیش
5K
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺗﺼﻤﻴﻢ مهمی‌ست ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﻯ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺍﺯ آﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺯﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﻯ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺗﺼﻤﻴﻢ مهمی‌ست ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﻯ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺍﺯ آﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺯﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﻯ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ " ﺍﺣﺴﺎﺳﻰ ﻭ ﺟﻨﺴﻰ " ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ و فکر کنید ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻞ ...

۲ روز پیش
8K
رنگ صدای تو را دوست دارم... رنگ صدای تو سپید است... سپیدِ مایل به عشق با رگه هایی از آفتاب و باران... حرف بزن ! من به ملودی خوش آب و رنگِ صدای تو دل ...

رنگ صدای تو را دوست دارم... رنگ صدای تو سپید است... سپیدِ مایل به عشق با رگه هایی از آفتاب و باران... حرف بزن ! من به ملودی خوش آب و رنگِ صدای تو دل بسته ام !

۲ روز پیش
8K
از اینکه زنی با تو دیوانه وار بحث میکند خوشحال باش دنیای زنها کاملا متفاوت و مرموز است. زن اگر سکوت کرد بدان سکوتش نشانه پایان توست.

از اینکه زنی با تو دیوانه وار بحث میکند خوشحال باش دنیای زنها کاملا متفاوت و مرموز است. زن اگر سکوت کرد بدان سکوتش نشانه پایان توست.

۲ روز پیش
5K
هیچ زنی احمق نیست همیشه نمیشه زنها رو با پول شاد کرد با ارزشترین هدیه که میشه به یک زن داد توجه است توجهی مداوم

هیچ زنی احمق نیست همیشه نمیشه زنها رو با پول شاد کرد با ارزشترین هدیه که میشه به یک زن داد توجه است توجهی مداوم

۲ روز پیش
5K