✔عباس پرسپو❤لیسی✔

abas666664

هرجـــالازم بـــاشه مینویسم
که تاابـــداســیرپـــرســـپولیسم
قرمزخونمه.....پرسپولیس جونمه✔
یهperspolisiتموم عیار✌
24ابــــــــــدی...نوروزی روحت شاد

🔻قوانین راهنمایی رانندگی تو سال جدید/سعی کنید به قوانین احترام بگذارید🙏😁 🔻کیسه کشا با دیدن این تابلو تصادف نکنن خیلیه

🔻قوانین راهنمایی رانندگی تو سال جدید/سعی کنید به قوانین احترام بگذارید🙏😁 🔻کیسه کشا با دیدن این تابلو تصادف نکنن خیلیه

۲ ساعت پیش
2K
اصلایه وضعی شده حال این جماعت کییسه خوب نیستا😄😂😂😁

اصلایه وضعی شده حال این جماعت کییسه خوب نیستا😄😂😂😁

۱ روز پیش
2K
چـــــــــــــه شـــــــــباهتی😂😂😂😂

چـــــــــــــه شـــــــــباهتی😂😂😂😂

۲ روز پیش
4K
😂😂😂😂😂پوکیدم ازخنده

😂😂😂😂😂پوکیدم ازخنده

۲ روز پیش
920
😂😂😂

😂😂😂

۲ روز پیش
948
باشگاه کییسه از دید هواداراش 😂😂😂😂😂😂😂

باشگاه کییسه از دید هواداراش 😂😂😂😂😂😂😂

۲ روز پیش
2K
مهندسمون😍😍😍

مهندسمون😍😍😍

۲ روز پیش
2K
خخخخخ اخرش نفهمیدیم باکتونی هاچکارکرد دلقک خخخخخ

خخخخخ اخرش نفهمیدیم باکتونی هاچکارکرد دلقک خخخخخ

۲ روز پیش
2K
بــــــــرگــــــــــوه خورپرسپولیس لعنت😂😂😂😂

بــــــــرگــــــــــوه خورپرسپولیس لعنت😂😂😂😂

۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
عنقلالی سولاخ ای بدووووو

عنقلالی سولاخ ای بدووووو

۲ روز پیش
2K
آی بدو آی بدو

آی بدو آی بدو

۲ روز پیش
2K
اگه گفتین شبیه کیه؟خیییییلی ساده س ها😂😂😂😂😂

اگه گفتین شبیه کیه؟خیییییلی ساده س ها😂😂😂😂😂

۳ روز پیش
3K
امیدعالیشاه

امیدعالیشاه

۳ روز پیش
2K
زیرپرسپولیسند😅😅😄😄😂😁😁😄😄

زیرپرسپولیسند😅😅😄😄😂😁😁😄😄

۳ روز پیش
2K
ماشالله به تو😍😍😍😍😍

ماشالله به تو😍😍😍😍😍

۳ روز پیش
2K
مهندسمون😍😍😙😙😘😘

مهندسمون😍😍😙😙😘😘

۳ روز پیش
2K
خداقوت قهرمانان

خداقوت قهرمانان

۳ روز پیش
2K
عالی مثل داش سیا

عالی مثل داش سیا

۳ روز پیش
2K
هرجالازم باشـــــه مینویسم ....که تاابد اســـــــــیرپرســـپولیسم

هرجالازم باشـــــه مینویسم ....که تاابد اســـــــــیرپرســـپولیسم

۳ روز پیش
2K