اشتباه زن کی بودم:/؟

اشتباه زن کی بودم:/؟

۶ مرداد 1397
6K
ته ریش بهم میاد؟

ته ریش بهم میاد؟

۱۸ تیر 1397
10K
#refigh

#refigh

۲۰ فروردین 1397
26K
آدم های زیادی شبیه تو بودن،، مشکل اینجاست تو اونا نبودی..

آدم های زیادی شبیه تو بودن،، مشکل اینجاست تو اونا نبودی..

۱۷ فروردین 1397
15K
این دُنیایـِ فیک اَرزشِه هیچیو نَدارهـ...:)

این دُنیایـِ فیک اَرزشِه هیچیو نَدارهـ...:)

۲۰ تیر 1396
28K
گَـردَنَـم دَرد میـڪُنہ... اَز بَـس هَـمہ چـیو گَـردَنَم اَنداختـے

گَـردَنَـم دَرد میـڪُنہ... اَز بَـس هَـمہ چـیو گَـردَنَم اَنداختـے

۱۸ تیر 1396
26K
اگـهـ ڪسے ازتـ خـواستـ عـوض شے تـادوستـت داشتـهـ بـاشهـ همـونجـا از زنـدگیت پـاڪش ڪنـ :)

اگـهـ ڪسے ازتـ خـواستـ عـوض شے تـادوستـت داشتـهـ بـاشهـ همـونجـا از زنـدگیت پـاڪش ڪنـ :)

۱۲ تیر 1396
31K
جسـمـَم ســَر جـآشـہ وَلــے 【روحــَم】 نیــس ! ایــنּ زندگــے لعنَتــے جــُز دَرد وآســَم چیــزے نیــس !

جسـمـَم ســَر جـآشـہ وَلــے 【روحــَم】 نیــس ! ایــنּ زندگــے لعنَتــے جــُز دَرد وآســَم چیــزے نیــس !

۱۰ تیر 1396
29K
چـہ فایده؟ -ߒԠدورتــ شلوغهــ -ߚ렘癅ا نمیتونیـــ حرفاتــــو - ߒΠبهــ هیچڪدومشونـــ بزنیــــ

چـہ فایده؟ -ߒԠدورتــ شلوغهــ -ߚ렘癅ا نمیتونیـــ حرفاتــــو - ߒΠبهــ هیچڪدومشونـــ بزنیــــ

۱۹ خرداد 1396
35K
-//مـہـم نـیـسـت ڪـہ بـعـدا چـے مـیـشـہ..{ߙý -//مـہـم ایـنـہ ڪـہ هـیـچـے مـثـل قـبـل نـمـیـشـہ..{ߖְߏ�Ҕ}

-//مـہـم نـیـسـت ڪـہ بـعـدا چـے مـیـشـہ..{ߙý -//مـہـم ایـنـہ ڪـہ هـیـچـے مـثـل قـبـل نـمـیـشـہ..{ߖְߏ�Ҕ}

۴ اردیبهشت 1396
29K
+ﺍِﻣﺮُﻭﺯَﻡ + ﺧِﯿﻠﯽ ﻓَﺮﻕ ﺩﺁﺭِﻩ ﺑﺂ + ﻓَﺮﺩﺁﻣـ+ +ﺯِﻧﺪِﮔﯿﻤـ + ﻓﯿﻠﻤـ ﺷُﺪِﻫـ ﺧُﻮﺩَﻡ + ﮐﺂﺭﮔَﺮﺩﺁﻧـ +

+ﺍِﻣﺮُﻭﺯَﻡ + ﺧِﯿﻠﯽ ﻓَﺮﻕ ﺩﺁﺭِﻩ ﺑﺂ + ﻓَﺮﺩﺁﻣـ+ +ﺯِﻧﺪِﮔﯿﻤـ + ﻓﯿﻠﻤـ ﺷُﺪِﻫـ ﺧُﻮﺩَﻡ + ﮐﺂﺭﮔَﺮﺩﺁﻧـ +

۲۹ فروردین 1396
34K
عاشق بودَن بعد از ارضاء شدَن معلو ـم میشہ ! وَ گر نہ ؛ قبلش کہ همہ عاشق ـَن..

عاشق بودَن بعد از ارضاء شدَن معلو ـم میشہ ! وَ گر نہ ؛ قبلش کہ همہ عاشق ـَن..

۲۹ فروردین 1396
30K
پسَـــر ،کِــ باشــے نمــے تونــے دَردِتــو راحـَتــ بِگــے چــون هَمـه انتِــظــار دارَن مــــــَــــرد بــاشــے..

پسَـــر ،کِــ باشــے نمــے تونــے دَردِتــو راحـَتــ بِگــے چــون هَمـه انتِــظــار دارَن مــــــَــــرد بــاشــے..

۲۶ فروردین 1396
30K
تمـآمـ روز بھ اینـ『فڪر مےڪنمـ』ڪھ بشـ『فڪر نڪنمـ』:)

تمـآمـ روز بھ اینـ『فڪر مےڪنمـ』ڪھ بشـ『فڪر نڪنمـ』:)

۱۷ فروردین 1396
30K
امروز رو خوب زندگی کن چون.......دیروز گذشته و فردا هم قولی نداده که بیاد.

امروز رو خوب زندگی کن چون.......دیروز گذشته و فردا هم قولی نداده که بیاد.

۱۱ فروردین 1396
33K
زندگیم شده یه داستان معروف که همه راجه بهش حرف ‌میزنن..

زندگیم شده یه داستان معروف که همه راجه بهش حرف ‌میزنن..

۶ فروردین 1396
30K
آدمـا خوبـنـ ولے تا وقتے ڪه یکے بهتر از تـو پیدآ نکُنن :)

آدمـا خوبـنـ ولے تا وقتے ڪه یکے بهتر از تـو پیدآ نکُنن :)

۶ فروردین 1396
28K
😺😺😺😺

😺😺😺😺

۴ فروردین 1396
31K
همیشه بَسته به مَقطَع زِندگیت حال بَدت رو فقط یه نَفر هست که میتونه خوب کُنه و اون یه نفر مَعمولا نیست و تو هی بیشتر حالت بَد میشه.

همیشه بَسته به مَقطَع زِندگیت حال بَدت رو فقط یه نَفر هست که میتونه خوب کُنه و اون یه نفر مَعمولا نیست و تو هی بیشتر حالت بَد میشه.

۴ فروردین 1396
28K
اَولین بار کِه سقوط کَردم از نوکِ قُلّه های 'وید' به تَهِ دَرِه های 'مورفین' ،شِکَستَم...نَظَری داد کِه سُکوت کَردن از بُرد جُمله هایِ تیز بِهتَره...بَخشِش جایِ بُغضی شِکَستَن...

اَولین بار کِه سقوط کَردم از نوکِ قُلّه های 'وید' به تَهِ دَرِه های 'مورفین' ،شِکَستَم...نَظَری داد کِه سُکوت کَردن از بُرد جُمله هایِ تیز بِهتَره...بَخشِش جایِ بُغضی شِکَستَن...

۳ فروردین 1396
27K