Abraham

abramam

منم آنکس که هیچکس منتظرش نیست و هست چشم به راه هر روز ...

استتار شده

استتار شده

۱۶ ساعت پیش
5K
۱۶ ساعت پیش
5K
۱ روز پیش
6K
۲ روز پیش
5K
ملت بی شعور

ملت بی شعور

۲ روز پیش
12K
۲ روز پیش
9K
آن مردی که آر پی جی را حمل کرده درگروه طالبان همان قاشقچی مظلوم است!!!؟ بله- این آقا زمانی در افغانستان کارمندان دولت را که مجاهدین اسیر گرفته بود با کارد ذبح میکرد. اینکار را ...

آن مردی که آر پی جی را حمل کرده درگروه طالبان همان قاشقچی مظلوم است!!!؟ بله- این آقا زمانی در افغانستان کارمندان دولت را که مجاهدین اسیر گرفته بود با کارد ذبح میکرد. اینکار را در همکاری با رسول سیاف یکی از رهبران مجاهدین که سعودی حمایتش میکرد وً سلفیت ...

۳ روز پیش
13K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
3K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
13K
۴ روز پیش
3K
زارررررررررت 🆘💤:-\

زارررررررررت 🆘💤:-\

۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
12K
فصل لربک والنهر🤔 آموزش غلط و تحریف قرآن توسط آموزش و پرورش- کتاب هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی

فصل لربک والنهر🤔 آموزش غلط و تحریف قرآن توسط آموزش و پرورش- کتاب هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی

۵ روز پیش
11K