چرا؟چرا واقعا اینقد ب فکر حرف مردمیم ما؟ قبل از انجام هرکاری اول میگیم «مردم چی میگن»،مردم حرف زیاد میزنن مردم هیچوقت چیزای خوب زندگی بقیه رو نمیبینن...ما اگر خوبیم اگر بد اگر زندگی مرفهی ...

چرا؟چرا واقعا اینقد ب فکر حرف مردمیم ما؟ قبل از انجام هرکاری اول میگیم «مردم چی میگن»،مردم حرف زیاد میزنن مردم هیچوقت چیزای خوب زندگی بقیه رو نمیبینن...ما اگر خوبیم اگر بد اگر زندگی مرفهی داریم یا زندگی سطح پایین ،ب بقیه هیچ ربطی نداره...اگر میخواین بخاطر حرف مردم زندگی ...

۵ روز پیش
890
عاشق همین کاراتم من اقایی جونم 😍❤💋

عاشق همین کاراتم من اقایی جونم 😍❤💋

۶ روز پیش
1K
تا حالا دیدی جز خنده حالت دیگه ای تو چهرم باشه ؟!😞 تو لحظه زندگی کن و اینقد چس ناله نکن ✋😒

تا حالا دیدی جز خنده حالت دیگه ای تو چهرم باشه ؟!😞 تو لحظه زندگی کن و اینقد چس ناله نکن ✋😒

۱ هفته پیش
1K
ووووووووووووش بخورمت آوا جونم😻😻😻😻

ووووووووووووش بخورمت آوا جونم😻😻😻😻

۱ هفته پیش
3K
میگم یوخت زشت نباشه اینقد گه خور دارم 😐 میگم یوخت زشت نباشه اینقد پشت من منتظر روزیتی😐 میگم یوخت زشت نباشه زندگی ما دوتا رفتع تو چش و چالشون😐 میگم یوخت زشت نباشه ما ...

میگم یوخت زشت نباشه اینقد گه خور دارم 😐 میگم یوخت زشت نباشه اینقد پشت من منتظر روزیتی😐 میگم یوخت زشت نباشه زندگی ما دوتا رفتع تو چش و چالشون😐 میگم یوخت زشت نباشه ما اصا آدم حسابت نمیکنیم😐 میگم یوخت زشت نباشه درکل.....😐

۱ هفته پیش
3K
ایشون جناب دهنتون سرویسه هستن و از اونجایی ک بیشتر باختن،دهن خودشون سرویس شده😁😁😁😁😁

ایشون جناب دهنتون سرویسه هستن و از اونجایی ک بیشتر باختن،دهن خودشون سرویس شده😁😁😁😁😁

۲ هفته پیش
2K
نازگل برگشت 😐 اوف عجب غلطی کردم پستامو پاک کردما دیگه تا کی باید صبر کنم تا ازاد شم😔

نازگل برگشت 😐 اوف عجب غلطی کردم پستامو پاک کردما دیگه تا کی باید صبر کنم تا ازاد شم😔

۲ هفته پیش
2K