تلنگر : دختر دستش را بریده بود اندازه ای که نیاز به بخیه زدن داشت. باشوهرش آمده بود. وقتی خواست روی تخت دراز بکشد شوهرش نشست و سرش را روی پاهایش گذاشت. تمام طول بخیه ...

تلنگر : دختر دستش را بریده بود اندازه ای که نیاز به بخیه زدن داشت. باشوهرش آمده بود. وقتی خواست روی تخت دراز بکشد شوهرش نشست و سرش را روی پاهایش گذاشت. تمام طول بخیه زدن دستش را گرفت و نازش را کشید و قربان صدقه اش رفت. وقتی رفتند ...

۱۹ فروردین 1398
10K
در اینده ای ن چندان دور 😁

در اینده ای ن چندان دور 😁

۱۵ فروردین 1398
12K
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﺿــــــــــــــــــــــــﺎﺷﺎﻩ ﮔﻔﺘﻦ:ﮐﺮﺍﯾﻪ ﺩﺭﺷﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻭﻥ ﺷﺪﻩ !!! ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺒﺪﻝ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ،ﺭﻓﺖ ﻣﯿﺪﻭﻥ ﺗﻮﭘﺨﻮﻧﻪ. ﺑﻪ ﯾﻪ ﺩﺭﺷﮑﭽﯽ ﮔﻔﺖ: ﺁﻫﺎﯼ ﺗﺎﺷﻤﺮﻭﻥ ﭼﻘﺪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ؟ ﺩﺭﺷﮑﭽﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﮐﺎﺭﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ. ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ : ...

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﺿــــــــــــــــــــــــﺎﺷﺎﻩ ﮔﻔﺘﻦ:ﮐﺮﺍﯾﻪ ﺩﺭﺷﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻭﻥ ﺷﺪﻩ !!! ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺒﺪﻝ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ،ﺭﻓﺖ ﻣﯿﺪﻭﻥ ﺗﻮﭘﺨﻮﻧﻪ. ﺑﻪ ﯾﻪ ﺩﺭﺷﮑﭽﯽ ﮔﻔﺖ: ﺁﻫﺎﯼ ﺗﺎﺷﻤﺮﻭﻥ ﭼﻘﺪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ؟ ﺩﺭﺷﮑﭽﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﮐﺎﺭﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ. ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ : ۵ ﺷﺎﻫﯽ؟ ﯾﺎﺭﻭ: ﺑﺮﻭﺑﺎﻻ ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ : ۱۰ ﺷﺎﻫﯽ؟ ﯾﺎﺭﻭ: ﺑﺮﻭﺑﺎﻻ ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ : ۱۵ ﺷﺎﻫﯽ؟ ﯾﺎﺭﻭ: ...

۲۸ اسفند 1397
9K
برنامم برا ایام تعطیلات 😁 مثلا کنکوریم هستم 😂

برنامم برا ایام تعطیلات 😁 مثلا کنکوریم هستم 😂

۲۳ اسفند 1397
8K
دندوناتونو مسواک بزنین آفرین 😁 اینجوری بوی گهی ک میخورین زودتر میرع

دندوناتونو مسواک بزنین آفرین 😁 اینجوری بوی گهی ک میخورین زودتر میرع

۱۵ اسفند 1397
11K
#ترشششش لنتیه دوس داشتنی 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

#ترشششش لنتیه دوس داشتنی 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

۱۳ اسفند 1397
8K
😁

😁

۱۲ اسفند 1397
8K
;-)

;-)

۲۷ بهمن 1397
13K
✌

۲۷ بهمن 1397
13K
😐

😐

۱۵ بهمن 1397
7K
اگه قرار بود کسی با گنده گوزی ب جایی برسه ،،،الان راسو سلطان جنگل بود 😕

اگه قرار بود کسی با گنده گوزی ب جایی برسه ،،،الان راسو سلطان جنگل بود 😕

۱۴ بهمن 1397
13K
ببین👀تو اگر مطرح شدی، طراحت من بودم ✌💫

ببین👀تو اگر مطرح شدی، طراحت من بودم ✌💫

۹ بهمن 1397
17K
اجازه نده هییچکس پاشو رو رویاهای قشنگت بزاره 💖💫👑

اجازه نده هییچکس پاشو رو رویاهای قشنگت بزاره 💖💫👑

۹ بهمن 1397
16K
من ترجیح میدم بخاطر آدمی ک هستم ازم بدت بیاد ن اینکه بخاطر آدمی ک نیستم ازم خوشت بیاد 😺

من ترجیح میدم بخاطر آدمی ک هستم ازم بدت بیاد ن اینکه بخاطر آدمی ک نیستم ازم خوشت بیاد 😺

۲۹ دی 1397
17K
ب بعضیام باید گفت: اگه ننت گفت ب داییت رفتی،داره حرومزادگیتو لاپوشونی میکنه الاغ 😸😸

ب بعضیام باید گفت: اگه ننت گفت ب داییت رفتی،داره حرومزادگیتو لاپوشونی میکنه الاغ 😸😸

۲۸ دی 1397
20K
فرق من با شماها اینه ک : من اشتبا میکنم ولی شما فقط گه میخورین 😺😸

فرق من با شماها اینه ک : من اشتبا میکنم ولی شما فقط گه میخورین 😺😸

۲۷ دی 1397
11K
سکوت من، سرشار از فوش خار مادره😼

سکوت من، سرشار از فوش خار مادره😼

۲۷ دی 1397
16K
من ۹۰ درصد مطمئنم شماعا از من خوشتون نمیاد ، و شما ۱۰۰ درصد مطمئن باشین ک من ب تخمم نیس 😹😹

من ۹۰ درصد مطمئنم شماعا از من خوشتون نمیاد ، و شما ۱۰۰ درصد مطمئن باشین ک من ب تخمم نیس 😹😹

۲۴ دی 1397
9K
سردرد خره😢😢😢

سردرد خره😢😢😢

۲۲ دی 1397
7K
۲۰ دی 1397
11K