نه به جونیت بنازوزوربازوت نه به مال ثروتت که هردولحظه ایست

نه به جونیت بنازوزوربازوت نه به مال ثروتت که هردولحظه ایست

۲ روز پیش
3K
منم بختیاری .ازنژاداریایی

منم بختیاری .ازنژاداریایی

۶ روز پیش
4K
لربختیاری وبهش افتخارمیکنم

لربختیاری وبهش افتخارمیکنم

۶ روز پیش
3K
شمابگیدایناکجای دلمون بزارییم 😂😂😂

شمابگیدایناکجای دلمون بزارییم 😂😂😂

۶ روز پیش
4K
۶ روز پیش
3K
۷ روز پیش
4K
20مهرزادروزبهمن الدین (مسعودبختیاری)

20مهرزادروزبهمن الدین (مسعودبختیاری)

۷ روز پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
بزن به سلامتی اونی که دوستت داره.اونی که دوستش داری

بزن به سلامتی اونی که دوستت داره.اونی که دوستش داری

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
4K
چون امسال رب گرون بود همه رب درست میکردن

چون امسال رب گرون بود همه رب درست میکردن

۱ هفته پیش
5K
فردامیشه رییس اداره کل

فردامیشه رییس اداره کل

۱ هفته پیش
4K
کربختیاری

کربختیاری

۱ هفته پیش
2K
واقعیت زندگیست 😥 😥 😥 😥

واقعیت زندگیست 😥 😥 😥 😥

۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K