مَــهتابَـمْــ.........

aghay_ghazi

ما بِہ هَر کی پَرو بال دادیم پَرواز کَرد ، از اون بالا رِید رو سَرمون!

یاد بگیرید بی توجهی کردن خیلی شیرینتر از انتقامه🖤

یاد بگیرید بی توجهی کردن خیلی شیرینتر از انتقامه🖤

۱ روز پیش
4K
روباه اگه حقه بازی بعضیا رو ببینه از شهرتش استفعا میده :)😹

روباه اگه حقه بازی بعضیا رو ببینه از شهرتش استفعا میده :)😹

۱ روز پیش
3K
تو هنوز بین همه‌ی دخترا دنبالِ من میگردی!😏 ‌

تو هنوز بین همه‌ی دخترا دنبالِ من میگردی!😏 ‌

۵ روز پیش
7K
برسم یه جایی که بگم دیدی تونستیم:)

برسم یه جایی که بگم دیدی تونستیم:)

۲ هفته پیش
9K
کاش انقدر قلبامون بزرگ باشه که از خوشحالیه بقیه هم خوشحال بشیم!

کاش انقدر قلبامون بزرگ باشه که از خوشحالیه بقیه هم خوشحال بشیم!

۳ هفته پیش
7K
یِه بغلِ محکَم خاتمه میده به تمامِ ناراحتیا :)

یِه بغلِ محکَم خاتمه میده به تمامِ ناراحتیا :)

۳ هفته پیش
8K
واسه عارزوهام مادرخوبی نبودم!

واسه عارزوهام مادرخوبی نبودم!

۳ هفته پیش
8K
بامنی که اشکاموبادستم پاک میکنم ازتنهاحرف نزن:)

بامنی که اشکاموبادستم پاک میکنم ازتنهاحرف نزن:)

۳ هفته پیش
8K
همونطور که مرگ حقه زندگی هم حقه که خیلیامون نداریمش مگه نه؟؟

همونطور که مرگ حقه زندگی هم حقه که خیلیامون نداریمش مگه نه؟؟

۱۵ اسفند 1398
11K
از این آدمای تو خالی پر سرو صدا حالم بهم میخوره :)

از این آدمای تو خالی پر سرو صدا حالم بهم میخوره :)

۲۰ بهمن 1398
10K
۲۴ دی 1398
21K
۸ دی 1398
11K
۸ دی 1398
31K