برای هر اتفاقی میتوان پاسخی یافـت جـــز برای رفتنهای نابهنگام شاید رفتن خود پاسخ یک اتفاق اسـت هیچ کس نمی داند جـــز آنکه رفته است

برای هر اتفاقی میتوان پاسخی یافـت جـــز برای رفتنهای نابهنگام شاید رفتن خود پاسخ یک اتفاق اسـت هیچ کس نمی داند جـــز آنکه رفته است

۱۳ آذر 1397
37K
منتظر آمدن همه نباش یک نفر هیچ وقت نمےآیــد

منتظر آمدن همه نباش یک نفر هیچ وقت نمےآیــد

۴ فروردین 1397
46K
چـه سـنـگـدل اسـت سـیـری کـه گـرسـنـه ای را نـصـیـحـت می کـنـد تـا درد گـرسـنـگـی را تـحـمـل نـمـایـد. ( جـبـران خـلـیـل جـبـران )

چـه سـنـگـدل اسـت سـیـری کـه گـرسـنـه ای را نـصـیـحـت می کـنـد تـا درد گـرسـنـگـی را تـحـمـل نـمـایـد. ( جـبـران خـلـیـل جـبـران )

۹ اسفند 1396
45K
چہ بخواهیم چہ نخواهیم باید از ڪـوچہ هـاے زندگــے عـبـور ڪنیم گـاهـے تـلخ , گاهـے شـیرین عبورهــا میسـازنـد ڪوچہ هـاے زنـدگــے مارا ...

چہ بخواهیم چہ نخواهیم باید از ڪـوچہ هـاے زندگــے عـبـور ڪنیم گـاهـے تـلخ , گاهـے شـیرین عبورهــا میسـازنـد ڪوچہ هـاے زنـدگــے مارا ...

۴ اسفند 1396
49K
نــــــــرو قــــــــــرار حـــیــــــــــدر بــــــــــمــان.... ڪـــــنــار حــــیـــــــــدر...💔

نــــــــرو قــــــــــرار حـــیــــــــــدر بــــــــــمــان.... ڪـــــنــار حــــیـــــــــدر...💔

۳۰ بهمن 1396
67K
برای رفتن چمدان مےبندند برای مـاندن دل من کـدام را ببندم که نه خیال رفتن دارم و نه توان ماندن

برای رفتن چمدان مےبندند برای مـاندن دل من کـدام را ببندم که نه خیال رفتن دارم و نه توان ماندن

۲۷ بهمن 1396
46K
یـه جـمـلـه یـادگـاری بـنـویـس

یـه جـمـلـه یـادگـاری بـنـویـس

۱۳ بهمن 1396
51K
۱۳ دی 1396
52K
از زمین خـــــــوردن ڪسے شاد مشــــــــــو ڪه نمیدانے گــــــــــــردش روزگار بـــــــــــــراے تو چـه در آستـــــــــــــین دارد... امام علی علیه السلام

از زمین خـــــــوردن ڪسے شاد مشــــــــــو ڪه نمیدانے گــــــــــــردش روزگار بـــــــــــــراے تو چـه در آستـــــــــــــین دارد... امام علی علیه السلام

۱۰ دی 1396
56K
۹ آذر 1396
54K
۱ آذر 1396
56K
برای تمام دردهــا دو علاج وجـود دارد سکوت و گذر زمـان

برای تمام دردهــا دو علاج وجـود دارد سکوت و گذر زمـان

۱۰ آبان 1396
53K
دیگه منم و منم و من

دیگه منم و منم و من

۷ مهر 1396
58K
زندگی چه با خلاف چه بی خلاف و چه بر خلاف می گذرد

زندگی چه با خلاف چه بی خلاف و چه بر خلاف می گذرد

۳۱ مرداد 1396
51K
وقتی من شکستم هیچکی پشت من نبوده جز خدا

وقتی من شکستم هیچکی پشت من نبوده جز خدا

۴ تیر 1396
51K
۲۴ فروردین 1396
50K
چطور به زخمهای پاهام بگم که تموم راه رو اشتباه رفتی

چطور به زخمهای پاهام بگم که تموم راه رو اشتباه رفتی

۲۴ فروردین 1396
48K
۲۴ فروردین 1396
37K
۲۴ فروردین 1396
30K
زندگے، حڪایت قدیمے ڪوهستان است. صـدا مےڪنے و مےشنوے پس بہ نیڪے صـدا ڪن تا بہ نیڪے بہ تو پاسخ دهد

زندگے، حڪایت قدیمے ڪوهستان است. صـدا مےڪنے و مےشنوے پس بہ نیڪے صـدا ڪن تا بہ نیڪے بہ تو پاسخ دهد

۱۲ فروردین 1396
29K