امان از شب‌ هایی که

امان از شب‌ هایی که "یادت" عبور نمی کند از کوچه پس کوچه‌هایِ "یادم"...

۵ روز پیش
6K
جنگ نابرابریست من با دست خالـی شب با هجــوم خاطــره

جنگ نابرابریست من با دست خالـی شب با هجــوم خاطــره

۵ روز پیش
5K
باران که می‌بارد تمام کوچه‌های شهر پر از فریاد من است که می‌گویم من تنها نیستم تنها منتظرم تنها...

باران که می‌بارد تمام کوچه‌های شهر پر از فریاد من است که می‌گویم من تنها نیستم تنها منتظرم تنها...

۵ روز پیش
5K
عشق تنها ارثیه ایست که از من به تو می رسد مرا ببخش اگر با دست های خالی دوست داشتمت !!!!!!!!!!

عشق تنها ارثیه ایست که از من به تو می رسد مرا ببخش اگر با دست های خالی دوست داشتمت !!!!!!!!!!

۵ روز پیش
5K
منِ سرما زده را گرم در آغوش بگیر به هوای بغلت بود که سرما خوردم ...

منِ سرما زده را گرم در آغوش بگیر به هوای بغلت بود که سرما خوردم ...

۵ روز پیش
5K
اگر بخواهند مجله‌یِ

اگر بخواهند مجله‌یِ "دوست داشتنی ترین هایِ جهان" را تدوین کنند... شک نکن تیترِ اول میشوی!!!!!!!!

۵ روز پیش
5K
هر چیزی که به تو ربطی داشته باشد دوست داشتنی ست از دلتنگی ام بگیر تا جای خالی ات...

هر چیزی که به تو ربطی داشته باشد دوست داشتنی ست از دلتنگی ام بگیر تا جای خالی ات...

۵ روز پیش
4K
دیگر چه بلاییست غم انگیزتر از این من بارِ سفر بستم و یک شهر نفهمید...

دیگر چه بلاییست غم انگیزتر از این من بارِ سفر بستم و یک شهر نفهمید...

۵ روز پیش
4K
عینِ مَرگ است اگر بی تو بخواهَد بروَد او که از جانِ خودَت دوست تَرش میداری...

عینِ مَرگ است اگر بی تو بخواهَد بروَد او که از جانِ خودَت دوست تَرش میداری...

۵ روز پیش
4K
من دلم پیشِ کسی نیست خیالت راحت منم و یک دل دیوانه‌ی خاطرخواهت...

من دلم پیشِ کسی نیست خیالت راحت منم و یک دل دیوانه‌ی خاطرخواهت...

۵ روز پیش
4K
‌تصمیم گرفتم هر روز کمی از تو را فراموش کنم، اشتباهم این بود که از چشمهایت شروع کردم...

‌تصمیم گرفتم هر روز کمی از تو را فراموش کنم، اشتباهم این بود که از چشمهایت شروع کردم...

۵ روز پیش
4K
تنها عاملِ نفــوذی چشمهایتــــ بودند وگرنه تخریبِ این تشکیلاتِ پر غرور کار هر کسی نبود...

تنها عاملِ نفــوذی چشمهایتــــ بودند وگرنه تخریبِ این تشکیلاتِ پر غرور کار هر کسی نبود...

۵ روز پیش
4K
و چشم های تو همان کافه ی دنجی است که قهوه هایش حرف ندارد !!!!!!!!

و چشم های تو همان کافه ی دنجی است که قهوه هایش حرف ندارد !!!!!!!!

۵ روز پیش
4K
شبیه شعر نیمایی

شبیه شعر نیمایی "تو را من چشم در راهم

۵ روز پیش
4K
بیهوده نگردید به تکرار در این شهر او طرزِ نگاهش به خدا شعبه ندارد ...

بیهوده نگردید به تکرار در این شهر او طرزِ نگاهش به خدا شعبه ندارد ...

۵ روز پیش
3K

"گاهی" خیال میکنم که دوستم داشت... و این "گاهی ها" تمام سهم من از اوست

۵ روز پیش
3K
از تمام آبادی های قلبم من عاشقانه ویرانه ای را دوست می دارم که تو در قلبِ متروکم ساخته ای ...

از تمام آبادی های قلبم من عاشقانه ویرانه ای را دوست می دارم که تو در قلبِ متروکم ساخته ای ...

۵ روز پیش
3K
نیستی و حالم به آهویی می ماند که جنگل از آن فرار کرده باشد...

نیستی و حالم به آهویی می ماند که جنگل از آن فرار کرده باشد...

۵ روز پیش
3K
او کـوچ نشیـن بود نیـامـد کـه بمـانـد رفت و به دلـم زخــم چنـان زد که بمـاند...

او کـوچ نشیـن بود نیـامـد کـه بمـانـد رفت و به دلـم زخــم چنـان زد که بمـاند...

۵ روز پیش
3K
راست می گفتی ما تفاوت های زیادی با هم داشتیم تو دل می بُردی و انکار می کردی من اما دل می بستم و اقرار می کردم...

راست می گفتی ما تفاوت های زیادی با هم داشتیم تو دل می بُردی و انکار می کردی من اما دل می بستم و اقرار می کردم...

۱ هفته پیش
5K