❤فـا فـا تو حال خوب دلمی❤

ahmad4230

قـلبـم مثـل قبـرم فقــط جـای یـه نفــر داره..بقیه هـررررری!!!

بگذار برایت چای بیاورم..🍵 راستی گفتم که

بگذار برایت چای بیاورم..🍵 راستی گفتم که "دوستت دارم"..؟❤

۱۴ ساعت پیش
109
چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را که کس آهوی وحشی را ازاین خوشتر نمیگیرد...💕😘

چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را که کس آهوی وحشی را ازاین خوشتر نمیگیرد...💕😘

۳ روز پیش
5K