مـطمعنــــی...؟؟😘

مـطمعنــــی...؟؟😘

۱۲ آبان 1397
19K
❤💚💜

❤💚💜

۱۲ آبان 1397
18K
😔😔

😔😔

۱۲ آبان 1397
14K
😔😔😔

😔😔😔

۱۲ آبان 1397
13K
❤ 💍💚

❤ 💍💚

۲۴ مهر 1397
10K
😘❤💕💍

😘❤💕💍

۲۰ مهر 1397
8K
با جان و دل می خواهمت😍 با جان و دل می خواهی ام...؟؟😴 😇

با جان و دل می خواهمت😍 با جان و دل می خواهی ام...؟؟😴 😇

۱۸ شهریور 1397
11K
می ماند پیش من ؟ نمی ماند نه...! می ماند پیش من ؟ نمی ماند نه....! تنها دو سه پَر از اخرین گل مانده می ماند پیش من؟ نمی ماند نه...!

می ماند پیش من ؟ نمی ماند نه...! می ماند پیش من ؟ نمی ماند نه....! تنها دو سه پَر از اخرین گل مانده می ماند پیش من؟ نمی ماند نه...!

۱۹ مرداد 1397
8K
۱۰ مرداد 1397
3K
بی مَهابا بغلت میکنم وسط مردم شهر... بخدا عشق به رسوا شدنش می ارزد😘

بی مَهابا بغلت میکنم وسط مردم شهر... بخدا عشق به رسوا شدنش می ارزد😘

۷ مرداد 1397
8K
مــی شـــود ؟؟؟؟

مــی شـــود ؟؟؟؟

۶ مرداد 1397
7K
۵ مرداد 1397
9K
😘❤💍

😘❤💍

۴ مرداد 1397
6K
هیچوقت فکرشو نمیکردم یه روزی با این سن این همه

هیچوقت فکرشو نمیکردم یه روزی با این سن این همه " آه " از ته دل بکشم...

۳۰ تیر 1397
8K
دوست داشتنت هر لحظه در من بیشتر میشود مثل افزایش

دوست داشتنت هر لحظه در من بیشتر میشود مثل افزایش"دلار"....❤💍😘

۲۸ تیر 1397
9K
❤💚💜💖

❤💚💜💖

۲۸ تیر 1397
10K
میگویند عشق خدا به همه یکسان است . ولی من میگویم مرا بیشتر دوست دارد وگرنه به همه یکی مثل

میگویند عشق خدا به همه یکسان است . ولی من میگویم مرا بیشتر دوست دارد وگرنه به همه یکی مثل "تــو" میداد...!!!

۲۷ تیر 1397
2K
😔😔

😔😔

۱۱ تیر 1397
2K
من تو را می برم از یاد ولی بعد از مرگ..!

من تو را می برم از یاد ولی بعد از مرگ..!

۱۱ تیر 1397
1K
قصد جانم کرده ای جانم فدای قصد تــــو😘

قصد جانم کرده ای جانم فدای قصد تــــو😘

۱۱ تیر 1397
1K