می ماند پیش من ؟ نمی ماند نه...! می ماند پیش من ؟ نمی ماند نه....! تنها دو سه پَر از اخرین گل مانده می ماند پیش من؟ نمی ماند نه...!

می ماند پیش من ؟ نمی ماند نه...! می ماند پیش من ؟ نمی ماند نه....! تنها دو سه پَر از اخرین گل مانده می ماند پیش من؟ نمی ماند نه...!

۱ هفته پیش
7K
۲ هفته پیش
3K
بی مَهابا بغلت میکنم وسط مردم شهر... بخدا عشق به رسوا شدنش می ارزد😘

بی مَهابا بغلت میکنم وسط مردم شهر... بخدا عشق به رسوا شدنش می ارزد😘

۲ هفته پیش
7K
مــی شـــود ؟؟؟؟

مــی شـــود ؟؟؟؟

۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
9K
😘❤💍

😘❤💍

۳ هفته پیش
5K
هیچوقت فکرشو نمیکردم یه روزی با این سن این همه

هیچوقت فکرشو نمیکردم یه روزی با این سن این همه " آه " از ته دل بکشم...

۴ هفته پیش
7K
دوست داشتنت هر لحظه در من بیشتر میشود مثل افزایش

دوست داشتنت هر لحظه در من بیشتر میشود مثل افزایش"دلار"....❤💍😘

۴ هفته پیش
9K
❤💚💜💖

❤💚💜💖

۴ هفته پیش
9K
میگویند عشق خدا به همه یکسان است . ولی من میگویم مرا بیشتر دوست دارد وگرنه به همه یکی مثل

میگویند عشق خدا به همه یکسان است . ولی من میگویم مرا بیشتر دوست دارد وگرنه به همه یکی مثل "تــو" میداد...!!!

۴ هفته پیش
1K
😔😔

😔😔

۱۱ تیر 1397
1K
من تو را می برم از یاد ولی بعد از مرگ..!

من تو را می برم از یاد ولی بعد از مرگ..!

۱۱ تیر 1397
905
قصد جانم کرده ای جانم فدای قصد تــــو😘

قصد جانم کرده ای جانم فدای قصد تــــو😘

۱۱ تیر 1397
940
نیست ممکن هرکه محبوبت شد دگر عاقل شود....💕😘

نیست ممکن هرکه محبوبت شد دگر عاقل شود....💕😘

۱۰ تیر 1397
967
هنوز هم صدقه هایم به نیت سلامتی توست... هی ....؟ معشوقه ی من... سلامتی...؟؟

هنوز هم صدقه هایم به نیت سلامتی توست... هی ....؟ معشوقه ی من... سلامتی...؟؟

۹ تیر 1397
841
آمــیـــ🙏ـــــن

آمــیـــ🙏ـــــن

۹ تیر 1397
881
دل که تنگ است کجا باید رفت؟😔

دل که تنگ است کجا باید رفت؟😔

۷ تیر 1397
896
خدایا برایم اتش دوزخ فرستادی برایت لاله ها را در سبد فرستادم...

خدایا برایم اتش دوزخ فرستادی برایت لاله ها را در سبد فرستادم...

۷ تیر 1397
948
دوستت دارم.... وچقدر توضیح دادن حرف های ساده سخت است...

دوستت دارم.... وچقدر توضیح دادن حرف های ساده سخت است...

۷ تیر 1397
858
مو کر بختیاریم فارسی ندونم به زبون مادری دردت به جونم😇😉😘😍

مو کر بختیاریم فارسی ندونم به زبون مادری دردت به جونم😇😉😘😍

۶ تیر 1397
929