aigol20

aigol20

چشم واکردم ودیدم
ڪ خدایم
" تو"شد؁
دفتر پر غزل خاطره هایم
" تو"شد؁
در سرم نیست
بجز حال و هوا؁
" تـــــو " وعشق
شادم از اینکه
همه حال وهوایم
" تـو"شد؁
..................................
.........................
..................
❤aigol20❤

اگه یه روز آلزایمرم بگیرم، دستامو بگیری، تو چشمام زل بزنی و بخندی، شاید هیچی یادم نیاد، ولی دوباره عاشقت میشم...

اگه یه روز آلزایمرم بگیرم، دستامو بگیری، تو چشمام زل بزنی و بخندی، شاید هیچی یادم نیاد، ولی دوباره عاشقت میشم...

۱۵ ساعت پیش
7K
...

...

۱۵ ساعت پیش
9K
...

...

۱۶ ساعت پیش
9K
...

...

۱۶ ساعت پیش
9K
...

...

۱۶ ساعت پیش
8K
😍😍

😍😍

۱۶ ساعت پیش
9K
😍😍

😍😍

۱۶ ساعت پیش
9K
😍😍

😍😍

۱۶ ساعت پیش
7K
😍😍

😍😍

۱۶ ساعت پیش
7K
😍😍

😍😍

۱۶ ساعت پیش
6K
😍😍

😍😍

۱۶ ساعت پیش
6K
من اینجا هرشب،به یادِ تو میبارم و توآن سرِشهر زیرباران اشکهای مَن بامعشوقه ات خاطره میسازی... عشقِ من پاییز که میگذرد اما خدا زمستانِ امسال را برایَت به خیربگذراند ...

من اینجا هرشب،به یادِ تو میبارم و توآن سرِشهر زیرباران اشکهای مَن بامعشوقه ات خاطره میسازی... عشقِ من پاییز که میگذرد اما خدا زمستانِ امسال را برایَت به خیربگذراند ...

۶ روز پیش
10K
به خنده هات به چالِ گونه هات گاهی می شود سوگند خورد اما به چشم هات همیشه...

به خنده هات به چالِ گونه هات گاهی می شود سوگند خورد اما به چشم هات همیشه...

۶ روز پیش
10K
. پاییز را باید با چشم های تو نگاه کرد! وگرنه برای من دیگر عاشقانه نیست این رنگ های پژمرده ی خیابان ها..

. پاییز را باید با چشم های تو نگاه کرد! وگرنه برای من دیگر عاشقانه نیست این رنگ های پژمرده ی خیابان ها..

۶ روز پیش
9K
زلف آنست... که بی شانه دل از جا ببرد...

زلف آنست... که بی شانه دل از جا ببرد...

۶ روز پیش
9K
برای بردنِ ایمانِ من، لبخند هم کافیست...

برای بردنِ ایمانِ من، لبخند هم کافیست...

۶ روز پیش
9K
یکی هنوزم هست که از درون داره باهام میجنگه!!!

یکی هنوزم هست که از درون داره باهام میجنگه!!!

۶ روز پیش
9K
بگشای در که حوصله‌ی انتظار نیست... # ❤❤

بگشای در که حوصله‌ی انتظار نیست... # ❤❤

۶ روز پیش
9K
گُفتی که : میبوسم تو را گفتم : تمنا میکنم .. گُفتی که : گر بینَد کسی ؟! گُفتم که : حاشا میکُنم .. # ❤❤

گُفتی که : میبوسم تو را گفتم : تمنا میکنم .. گُفتی که : گر بینَد کسی ؟! گُفتم که : حاشا میکُنم .. # ❤❤

۶ روز پیش
9K
من چند غزل... پیر شوم تا که بفهمی تصویر تو در قاب زمان جا شدنی نیست..؟ ❤❤

من چند غزل... پیر شوم تا که بفهمی تصویر تو در قاب زمان جا شدنی نیست..؟ ❤❤

۶ روز پیش
9K