aiparaa

aiparaajoooon

چهارمحال بختیاری...
18
طراحی دوخت...

۲۷ فروردین 1397
2K
۲۴ فروردین 1397
1K
۲۲ فروردین 1397
4K
۲۲ فروردین 1397
10K
۲۲ فروردین 1397
5K
۱۵ فروردین 1397
5K
۱۰ فروردین 1397
3K
۹ فروردین 1397
4K
کوهنوردی

کوهنوردی

۹ فروردین 1397
3K
۸ فروردین 1397
8K
عکاسی خودم😄😄😄

عکاسی خودم😄😄😄

۴ فروردین 1397
4K
۲ فروردین 1397
3K
#خواهرانه 🔆 دختر یک گنجه، خیلی با ارزش تر از #گنج های توی قصه ها❗️ 💁🏻‍♂️ آخه آفریده ای دارند که فوق العاده عاشقشونه و با ظرافت و لطافتی که تو خلقتشون به خرج داده، ...

#خواهرانه 🔆 دختر یک گنجه، خیلی با ارزش تر از #گنج های توی قصه ها❗️ 💁🏻‍♂️ آخه آفریده ای دارند که فوق العاده عاشقشونه و با ظرافت و لطافتی که تو خلقتشون به خرج داده، حسابی نور چشمی #خدا و با ارزش شدند... 🔹 پس یادت نره تو از زیباترین ...

۱ فروردین 1397
18K
‍ #خواهرانه ❤️ حجاب یعنے... 👸🏻 تو باید #پرنسس قشنگ پدر باشے❗️ 💞 زیباترین #معشوق هـمـسرت باشــے❗️ 😒 نہ طعمہ اے براے #هوس ها و چشم چرانے خیلےها ... 🌹 عـزیزدلم... 💍 حجاب یعنے من ...

‍ #خواهرانه ❤️ حجاب یعنے... 👸🏻 تو باید #پرنسس قشنگ پدر باشے❗️ 💞 زیباترین #معشوق هـمـسرت باشــے❗️ 😒 نہ طعمہ اے براے #هوس ها و چشم چرانے خیلےها ... 🌹 عـزیزدلم... 💍 حجاب یعنے من همسرم را دوست دارم حتے اگر مـجرد باشم نسبت بہ #هـمسر آیـنده ام امانت دار ...

۱ فروردین 1397
12K
#دل_پاڪت_رو_باد_نبره ￿ هرگاه صحبت از دین و حجاب میشود میگوید بہ شما مربوط نیست! تو دل مردی را میربایی کہ شاید تمام زندگی یک زن است ؛ چگونہ این اتفاق بہ دیگران مربوط نیست؟ میگوید ...

#دل_پاڪت_رو_باد_نبره ￿ هرگاه صحبت از دین و حجاب میشود میگوید بہ شما مربوط نیست! تو دل مردی را میربایی کہ شاید تمام زندگی یک زن است ؛ چگونہ این اتفاق بہ دیگران مربوط نیست؟ میگوید مردان نبینند من هرجور کہ میخواهم لباس میپوشم! ￿ اما تو تغییر دهنده ذات بشر ...

۱ فروردین 1397
6K
۱ فروردین 1397
6K
۱ فروردین 1397
4K
‌‌ چرا❗️ عاشـ😍ـق خدانباشم؟! وقتے ڪہ بہ من گفتـــــ تو ریحانہ ے خلقتـــ منــے🙋🏻❤️

‌‌ چرا❗️ عاشـ😍ـق خدانباشم؟! وقتے ڪہ بہ من گفتـــــ تو ریحانہ ے خلقتـــ منــے🙋🏻❤️

۱ فروردین 1397
4K
۱ فروردین 1397
6K
۱ فروردین 1397
1K