هم اتاقی ۱۳۸ ساله، البته همسر ۱۲۴ ساله ایشون هفته‌ای یکی، دوباره سر میزنه

هم اتاقی ۱۳۸ ساله، البته همسر ۱۲۴ ساله ایشون هفته‌ای یکی، دوباره سر میزنه

3 هفته پیش
3K
فکر کردم هنوز کمی جوانی در وجودم مانده :-) فقط سه‌تا روزه بی سحری بهم فهموند، نه دیشب، یه هواخوری، جون کم آوردن و نشستن رو پله یه مغازه، چشم باز کردن، وا؟، اینجا کجاست؟، ...

فکر کردم هنوز کمی جوانی در وجودم مانده :-) فقط سه‌تا روزه بی سحری بهم فهموند، نه دیشب، یه هواخوری، جون کم آوردن و نشستن رو پله یه مغازه، چشم باز کردن، وا؟، اینجا کجاست؟، من کی هستم؟ دنیا خیلی کوچیک‌تر از چیزیه که فکر میکنیم

3 هفته پیش
3K
اردیبهشت 1396
3K
اردیبهشت 1396
3K
اردیبهشت 1396
3K
اردیبهشت 1396
2K
اردیبهشت 1396
2K
اردیبهشت 1396
2K
اردیبهشت 1396
2K
اردیبهشت 1396
2K
اردیبهشت 1396
2K
دشت گل کرج

دشت گل کرج

اردیبهشت 1396
2K
اردیبهشت 1396
2K
اردیبهشت 1396
2K
اردیبهشت 1396
3K
اردیبهشت 1396
3K
اردیبهشت 1396
2K
اردیبهشت 1396
2K
اردیبهشت 1396
3K
اردیبهشت 1396
3K