عاشق کشاورز خوش‌ذوقم
عکس بلند

عاشق کشاورز خوش‌ذوقم

۱ هفته پیش
4K
بادمجان رنگ پریده

بادمجان رنگ پریده

۱ هفته پیش
4K
وقتی خیارها اینطوری بشن !!

وقتی خیارها اینطوری بشن !!

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
6K
‍ زندگــی کن مهربانم، ﺳﺨﺖ نگی، ﺭﻭﻧﻖِ ﻋﻤﺮِ ﺟﻬﺎﻥ، ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳت... ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ....، ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣیمیرﺩ ....، ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ میگیرﺩ ....، ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ؛ نازنینم ...

‍ زندگــی کن مهربانم، ﺳﺨﺖ نگی، ﺭﻭﻧﻖِ ﻋﻤﺮِ ﺟﻬﺎﻥ، ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳت... ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ....، ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣیمیرﺩ ....، ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ میگیرﺩ ....، ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ؛ نازنینم ﺳﺨﺖ نگیر، ﺯﻧﺪﮔــﯽ ﮐﻮﭺ همین ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ همین ﺯیبایی ...، ﺑﻪ همین کوتاهی...

۱ هفته پیش
1K
۲ هفته پیش
3K
وقتی برادر زاده نازنینم برام کیک درست کنه تو این حال هم نمیشه ازش گذشت

وقتی برادر زاده نازنینم برام کیک درست کنه تو این حال هم نمیشه ازش گذشت

۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
5K
پدر سه شعید

پدر سه شعید

۳ هفته پیش
11K
۳ هفته پیش
11K
۳ هفته پیش
11K
این هم دقت عمل در بیمارستان وفتی رگ آدمم رو پاره میکنن

این هم دقت عمل در بیمارستان وفتی رگ آدمم رو پاره میکنن

۴ هفته پیش
11K
۴ هفته پیش
10K
گاهی بهشت همینجاست

گاهی بهشت همینجاست

۲۹ تیر 1396
3K
۲۵ تیر 1396
5K
۲۳ تیر 1396
2K
۱۹ تیر 1396
7K
۱۹ تیر 1396
4K
۱۹ تیر 1396
7K