۱۵ ساعت پیش
3K
۲ روز پیش
2K
۴ روز پیش
5K
۵ روز پیش
3K
۶ روز پیش
4K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
676
📌بنی آدم اعضای یکدیگرند 📌که در آفرینش زیک پیکرند 📌چوعضوی به دردآورد روزگار 📌دگر عضو ها را نماند قرار

📌بنی آدم اعضای یکدیگرند 📌که در آفرینش زیک پیکرند 📌چوعضوی به دردآورد روزگار 📌دگر عضو ها را نماند قرار

۱ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
3K
📌روایت مسعودبارزانی نسبت به تفکربرترنظامی وتاکتیک جنگی سردارشهیدسلیمانی بارزانی درخاطراتش مینویسد زمانی که داعش برای تصرف کردستان پشت دروازه اقلیم کردستان رسیده بود شخصا به سردارسلیمانی تلفن کردم و گفتم اگر به داد ما نرسید ...

📌روایت مسعودبارزانی نسبت به تفکربرترنظامی وتاکتیک جنگی سردارشهیدسلیمانی بارزانی درخاطراتش مینویسد زمانی که داعش برای تصرف کردستان پشت دروازه اقلیم کردستان رسیده بود شخصا به سردارسلیمانی تلفن کردم و گفتم اگر به داد ما نرسید ۴۸ساعت دیگه کردستان سقوط ودست داعش خواهدافتاد میگوید فرداش سردار سلیمانی با ۷۰نفرنیروآمد گفتم پس ...

۲ هفته پیش
7K
🍎میلاد حضرت مسیح ع مبارک باد 🅰️🅰️

🍎میلاد حضرت مسیح ع مبارک باد 🅰️🅰️

۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
4K
۳۰ آذر 1398
4K
۲۴ آذر 1398
4K
۲۲ آذر 1398
2K
۱۹ آذر 1398
2K
۱۵ آذر 1398
1K