عَلیشونَم:| ❤

alidisnolove

•مَن بِح طُخمَم ترینح ادَم رویً کُرِح زَمینَم...♡


اصن من زنبو عصل اونی ک میخورن ع کونش همش:| 🖖

عای لاویح یوح:) 🖖 a#میلادِح راصتاد:) قفلیِح❤

[رَبنا آتِنا فِی الدُنیا بَغَلش عارامِشِنا♡]•<💋 ✨ 🐷

[رَبنا آتِنا فِی الدُنیا بَغَلش عارامِشِنا♡]•<💋 ✨ 🐷

۱ روز پیش
2K
بیاع عادًم نَباشیم^^

بیاع عادًم نَباشیم^^

۵ روز پیش
3K
باشِح مَن بَد وَلیع خایِع مالو صَگ گاعید:| 🖖❤

باشِح مَن بَد وَلیع خایِع مالو صَگ گاعید:| 🖖❤

۱ هفته پیش
4K
صَلامتِیع صیگارَم کِع بِدونِع مِنِت حالَمو خوب میکُنع صَلامتی صیگارًم کِع با اینکِع کَم رَنگِع اما یِع رَنگِع صَلامَتیع صیگارَم کِع یادَم داد برا هَر کَصی بِصوزی زیرِع پا لِهِت میکُنع:)

صَلامتِیع صیگارَم کِع بِدونِع مِنِت حالَمو خوب میکُنع صَلامتی صیگارًم کِع با اینکِع کَم رَنگِع اما یِع رَنگِع صَلامَتیع صیگارَم کِع یادَم داد برا هَر کَصی بِصوزی زیرِع پا لِهِت میکُنع:)

۱ هفته پیش
4K
قَهْرُمُیًکُنِیَ کَهٌ مٍنْ بُیَاًمَ آِشَتْیِ؟ّ ّبٍشًیًنٍ تُوّ فٌرَوّدُگِاَهً تٍاّ کَشّتَیّ بْیْاّدُ :}

قَهْرُمُیًکُنِیَ کَهٌ مٍنْ بُیَاًمَ آِشَتْیِ؟ّ ّبٍشًیًنٍ تُوّ فٌرَوّدُگِاَهً تٍاّ کَشّتَیّ بْیْاّدُ :}

۱ هفته پیش
4K
[نِمیدونِستَم عِشق صِدا دارِه تا وَقتی کِه‍ صِدای خَنِده ها تُ شِنیدَم:) ♥]

[نِمیدونِستَم عِشق صِدا دارِه تا وَقتی کِه‍ صِدای خَنِده ها تُ شِنیدَم:) ♥]

۲ هفته پیش
5K
{دانِشگاه فَقَط تِرمِ اَوَلِش دانِشگاست🖕 🏽 } {تِرمِ دو مالِشگاه🙈 } {تِرم سِه گا'یِشگاه💦 } {تِرمِ چهار زایِشگاس👼 🏽 😹 }

{دانِشگاه فَقَط تِرمِ اَوَلِش دانِشگاست🖕 🏽 } {تِرمِ دو مالِشگاه🙈 } {تِرم سِه گا'یِشگاه💦 } {تِرمِ چهار زایِشگاس👼 🏽 😹 }

۲ هفته پیش
9K
|• عآدَمآ تَنوع طَلَبَن یع نَفَرع جدید میبینن می رَنْ چِع دوصتت بآشع چِع عشقټ پَص یآد بگیر تَنهآیی قویع بآشی:)!

|• عآدَمآ تَنوع طَلَبَن یع نَفَرع جدید میبینن می رَنْ چِع دوصتت بآشع چِع عشقټ پَص یآد بگیر تَنهآیی قویع بآشی:)!

۲ هفته پیش
4K
آقِآےِ قِآضِےِ

آقِآےِ قِآضِےِ"-! مِیِشِہِ یِہِ حٌّکِمِ صِآدِرِ کٌّنِےِاٌّوٌنِ وِآسِ مَّن ِشِہِ✨🙃

۳ هفته پیش
5K
آقآی قآضیِ کآشکیِ دِل شکَستَن پیگَرد قآنونیُ دآشتِ༊

آقآی قآضیِ کآشکیِ دِل شکَستَن پیگَرد قآنونیُ دآشتِ༊

۳ هفته پیش
5K
حَساسیَتم اذیَتت میکرد ؟ حالا بِشین بی تفاوتیموع نگاه کن !:)

حَساسیَتم اذیَتت میکرد ؟ حالا بِشین بی تفاوتیموع نگاه کن !:)

۳ هفته پیش
5K
رو صنگِ قَبرَ مَن بِنویصید✍ 🏿 ⚰ ع جِلویِ آفتاب بُرو کِنار کـ‌ونی😐 بِزار نور بِبارِع به قَبرَم😹

رو صنگِ قَبرَ مَن بِنویصید✍ 🏿 ⚰ ع جِلویِ آفتاب بُرو کِنار کـ‌ونی😐 بِزار نور بِبارِع به قَبرَم😹

۳ هفته پیش
6K
بی

بی " تو " مَتروکه ترین حالتِ یک شهرم ...♡

۳ هفته پیش
6K
تاح پونزدَح صالِگیح داشتیم زِندِگیمونوح‌میکَردیماح بَعدِش زِندِگیح گُفت بِچَرخ نوبَتِح‌مَنِح:) 💋

تاح پونزدَح صالِگیح داشتیم زِندِگیمونوح‌میکَردیماح بَعدِش زِندِگیح گُفت بِچَرخ نوبَتِح‌مَنِح:) 💋

۱۸ آبان 1398
6K
|=دعپ🍃 اونی که دوستت داره هیچ وقت اشکتو درنمیاره مگه اینکه از دلتنگی واسش گریه کنی:] هیچ وقت تنهات نمیزازه مگه اینکه خدا با مرگ اونو ازت بگیره:] هیچ وقت عذابت نمیده:) هیچ وقت باعث ...

|=دعپ🍃 اونی که دوستت داره هیچ وقت اشکتو درنمیاره مگه اینکه از دلتنگی واسش گریه کنی:] هیچ وقت تنهات نمیزازه مگه اینکه خدا با مرگ اونو ازت بگیره:] هیچ وقت عذابت نمیده:) هیچ وقت باعث بی خوابی و استرس قلبت نمیشه*-* هیچ وقت دلش نمیاد ناراحتت کنه یا باهات قهر ...

۱۷ آبان 1398
11K
زًنٌدٍگٌے ݥن ‌اًٌٍٍِیدٌٍٖز دارْٰٓهـ ڪًسٌےٓ ݩٍݥٌیٌْٰتُونٍْہٍ بُڪُنًتش😹

زًنٌدٍگٌے ݥن ‌اًٌٍٍِیدٌٍٖز دارْٰٓهـ ڪًسٌےٓ ݩٍݥٌیٌْٰتُونٍْہٍ بُڪُنًتش😹

۱۶ آبان 1398
7K
- چطوریح؟ +خوبَم خعلی خوبم:)

- چطوریح؟ +خوبَم خعلی خوبم:)

۱۵ آبان 1398
5K
صُبحَمُ بآ ڪ*یرََم تو این زِندِگے شروع وُ شَب بآ خآرِ این ِزندِگیو گ*اییدم تَموم میشہ😹 ✋ 🏻 💦 🌿

صُبحَمُ بآ ڪ*یرََم تو این زِندِگے شروع وُ شَب بآ خآرِ این ِزندِگیو گ*اییدم تَموم میشہ😹 ✋ 🏻 💦 🌿

۱۴ آبان 1398
7K
پِصَریع کِع حَصاصِع عاشِقِع اَحمَق نی:) !

پِصَریع کِع حَصاصِع عاشِقِع اَحمَق نی:) !

۱۴ آبان 1398
6K
+اجازه اشنایی میدین ؟ -جاشو به هیچکس نمیدم :)♥️

+اجازه اشنایی میدین ؟ -جاشو به هیچکس نمیدم :)♥️

۱۱ آبان 1398
7K