#ایلیا

#ایلیا

۱۴ خرداد 1395
128
#علی

#علی

۱۴ خرداد 1395
79
مردها آدم نیستند فرشته اند... واگرنه کدام آدم عاقلی بخاطریک سیب گمشده حوا رابه بهشت ترجیح می دهد..

مردها آدم نیستند فرشته اند... واگرنه کدام آدم عاقلی بخاطریک سیب گمشده حوا رابه بهشت ترجیح می دهد..

۶ اردیبهشت 1395
278
‏پدرم ﺳﻼﻡ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ؟ پدر ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﺍﺩﺏ ﺑﺮ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ...

‏پدرم ﺳﻼﻡ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ؟ پدر ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﺍﺩﺏ ﺑﺮ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻢ ﺳﻦ ﺗﻮ ﻣﯿﺸﻮﻡ پدرم ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯼ ...

۳ اردیبهشت 1395
358
هرکسی رابهرکاری ساختند... کارمن دیوانه ی او بودن است n

هرکسی رابهرکاری ساختند... کارمن دیوانه ی او بودن است n

۳ اردیبهشت 1395
151
۳۰ فروردین 1395
82
مردم حرفهای شما را فراموش می کنند ، کارهای شما را فراموش می کنند ، ولی ، احساسی که در آنها ایجاد کرده اید را محال است فراموش کنند ...

مردم حرفهای شما را فراموش می کنند ، کارهای شما را فراموش می کنند ، ولی ، احساسی که در آنها ایجاد کرده اید را محال است فراموش کنند ...

۲۵ فروردین 1395
123
۲۵ فروردین 1395
86
اگر در کهکشانی دور دلی یک لحظه در صد سال یاد من کند ، بی شک دل من در تمام لحظه های عمر به یادش می تپد پرشور...

اگر در کهکشانی دور دلی یک لحظه در صد سال یاد من کند ، بی شک دل من در تمام لحظه های عمر به یادش می تپد پرشور...

۲۵ فروردین 1395
103
ای لبت پسته خندان و دو چشمت بادام دکترم گفته که آجیل برایت خوب است

ای لبت پسته خندان و دو چشمت بادام دکترم گفته که آجیل برایت خوب است

۲۵ فروردین 1395
115
تمام زندگی ام فدای دستان تو که آرامشم رادرمیان آنها به جاگذاشته ام...

تمام زندگی ام فدای دستان تو که آرامشم رادرمیان آنها به جاگذاشته ام...

۱۹ فروردین 1395
84
۱۸ اسفند 1394
82
بر آنم که هم قافیه بودن “مرد” با “درد” اتفاقی نیست..! MAT

بر آنم که هم قافیه بودن “مرد” با “درد” اتفاقی نیست..! MAT

۱۶ اسفند 1394
164
هر تنـــــے شایـــــد بتونـــــه لـــــذت بخش باشـــــه ولــــــــــے………… هـــــر شونه ای عمـــــرأ بتونـــــه آرامـــــش بخش باشـــــه

هر تنـــــے شایـــــد بتونـــــه لـــــذت بخش باشـــــه ولــــــــــے………… هـــــر شونه ای عمـــــرأ بتونـــــه آرامـــــش بخش باشـــــه

۱۶ اسفند 1394
85
هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن این روزها زیادند گرگ هایی که با کفش آهو راه میروند ..!

هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن این روزها زیادند گرگ هایی که با کفش آهو راه میروند ..!

۱۶ اسفند 1394
174
عکس بلند
۸ اسفند 1394
74
. من زنم … دست خودت نیست زن که باشی گاهی دوست داری تکیه بدی پناه ببری ضعیف باشی دست خودت نیست زن که باشی گهگاه حریصانه بو میکنی دستهایت را … شاید عطر تلخ ...

. من زنم … دست خودت نیست زن که باشی گاهی دوست داری تکیه بدی پناه ببری ضعیف باشی دست خودت نیست زن که باشی گهگاه حریصانه بو میکنی دستهایت را … شاید عطر تلخ و گس مردانه اش لابه لای انگشتانت باقی مانده باشد دست خودت نیست زن که ...

۷ اسفند 1394
94
می بینی باتو آنقدر همه چیز خوب است که اسفندهم یادش رفته هنوز زمستان است! T.M

می بینی باتو آنقدر همه چیز خوب است که اسفندهم یادش رفته هنوز زمستان است! T.M

۶ اسفند 1394
114
پدرم که رفت شهرخالی شد مگر چندنفربودی پدر...

پدرم که رفت شهرخالی شد مگر چندنفربودی پدر...

۵ اسفند 1394
96
این شعر زیبا رو تقدیم میکنم به دوستان عزیزم زنی را می شناسم من که در یک گوشه ی خانه میان شستن و پختن درون آشپزخانه سرود عشق می خواند نگاهش ساده و تنهاست صدایش ...

این شعر زیبا رو تقدیم میکنم به دوستان عزیزم زنی را می شناسم من که در یک گوشه ی خانه میان شستن و پختن درون آشپزخانه سرود عشق می خواند نگاهش ساده و تنهاست صدایش خسته و محزون امیدش در ته فرداست زنی هم زیر لب گوید گریزانم از این ...

۵ اسفند 1394
115