8 ساعت پیش
3K
16 ساعت پیش
3K
16 ساعت پیش
2K
1 روز پیش
864
تیپش قشنگه

تیپش قشنگه

1 روز پیش
5K
2 روز پیش
7K
2 روز پیش
7K
حریم من

حریم من "حریم سلطان "نیست که "حرمسرا "باشد... حریم من... ""حرمت ""دارد باید لایق باشی...

2 روز پیش
2K
3 روز پیش
6K
سالاد به شکل خروس

سالاد به شکل خروس

3 روز پیش
4K
3 روز پیش
3K
7 روز پیش
5K
7 روز پیش
9K
7 روز پیش
9K
7 روز پیش
8K
1 هفته پیش
3K
1 هفته پیش
13K
1 هفته پیش
5K
1 هفته پیش
12K
خدایا به گوش ها بگو صدای دوستت دارم ها را به قلب ها برسانند به چشم ها بگو عشق را ببینند به دل ها بگو مهربانی را بفهمند به دست ها بگو دست های خسته ...

خدایا به گوش ها بگو صدای دوستت دارم ها را به قلب ها برسانند به چشم ها بگو عشق را ببینند به دل ها بگو مهربانی را بفهمند به دست ها بگو دست های خسته را بگیرند به لب ها بگو بخندند به زخم ها به درد ها به شکستن ...

1 هفته پیش
5K