alireza.gh

alireza.gh.r

متاهل و متعهد
کم گوی و بجز مصلحت خویش مگوی
چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی
دادند دو گوش و یک زبانت زآغاز
یعنی که دو بشنو و یکی بیش نگو

دستانم لایق شکوفه های اجابت نیستند اما از آنجایی که پروردگارم را رحمان و رحیم میشناسم بهترینها را در این شب فرخنده برایتان طلب میکنم.

دستانم لایق شکوفه های اجابت نیستند اما از آنجایی که پروردگارم را رحمان و رحیم میشناسم بهترینها را در این شب فرخنده برایتان طلب میکنم. "شبتون بخیـر"

3 ساعت پیش
1K
آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه به هر قیمت زندگی کنیم! امروز با هم بودن را تجربه میکنیم شاید فردا به یاد هم بودن را پس امروز را زیبا و خوب ...

آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه به هر قیمت زندگی کنیم! امروز با هم بودن را تجربه میکنیم شاید فردا به یاد هم بودن را پس امروز را زیبا و خوب کنیم، به حرمت خاطرات فردا و لحظه لحظه آینده.

3 ساعت پیش
1K
اگر خودتان را در چاله یافتید، اولین اقدام این است که از کندن دست بردارید.

اگر خودتان را در چاله یافتید، اولین اقدام این است که از کندن دست بردارید. "ویل راجر"

3 ساعت پیش
1K
حرفهاسه دسته اند: 1_ گفتنی ها. 2_نوشتنی ها. 3_قورت دادنی ها. دو تای اول سبکت می کنند اما سومی سنگینت.

حرفهاسه دسته اند: 1_ گفتنی ها. 2_نوشتنی ها. 3_قورت دادنی ها. دو تای اول سبکت می کنند اما سومی سنگینت.

3 ساعت پیش
1K
اگر خانواده ای داری که بهت عشق می ورزند، چند دوست خوب، غذا روی میز و سقفی بالای سرت، از چیزیکه که فکر میکنی خیلی ثروتمندتر هستی شکر گذاری را فرهنگ زندگیت کن.

اگر خانواده ای داری که بهت عشق می ورزند، چند دوست خوب، غذا روی میز و سقفی بالای سرت، از چیزیکه که فکر میکنی خیلی ثروتمندتر هستی شکر گذاری را فرهنگ زندگیت کن.

3 ساعت پیش
1K
مهربانی دیوار نمی خواهد مهربانی یک دل دریایی می خواهد دلی به وسعت دشت و دشتی به اندازه گذشت.

مهربانی دیوار نمی خواهد مهربانی یک دل دریایی می خواهد دلی به وسعت دشت و دشتی به اندازه گذشت.

3 ساعت پیش
1K
سن ساختہء مغز آدمہ وقتے خودتو تسلیم دنیا کنے پیر خواهے شد...

سن ساختہء مغز آدمہ وقتے خودتو تسلیم دنیا کنے پیر خواهے شد...

3 ساعت پیش
961
خوشبختی از نگاه هرکسی، معنایی متفاوت دارد. اما از نظر من آدم‌هایی خوشبختند که عشق به موقع به سراغشون بیاد. سیمین دانشور

خوشبختی از نگاه هرکسی، معنایی متفاوت دارد. اما از نظر من آدم‌هایی خوشبختند که عشق به موقع به سراغشون بیاد. سیمین دانشور

3 ساعت پیش
1K
زندگی مانند درست کردن چای می ماند... خودبینی‌ات را بجوشان نگرانیهایت را تبخیرکن غمهایت را رقیق کن اشتباهاتت را از صافی بگذران آنوقت طعم خوشبختی را بچش...

زندگی مانند درست کردن چای می ماند... خودبینی‌ات را بجوشان نگرانیهایت را تبخیرکن غمهایت را رقیق کن اشتباهاتت را از صافی بگذران آنوقت طعم خوشبختی را بچش...

3 ساعت پیش
1K
«مادر تنها انسانی است که چه بسا به دلیل مشغولیت به دعا برای فرزندان کوچک و بزرگش، دعا نمودن برای خودش را فراموش نماید».

«مادر تنها انسانی است که چه بسا به دلیل مشغولیت به دعا برای فرزندان کوچک و بزرگش، دعا نمودن برای خودش را فراموش نماید». "دکتر جاسم المطوع"

3 ساعت پیش
1K
بهترین دوستم آینه است وقتی من گریه میکنم او نمیخندد! چارلی چاپلین

بهترین دوستم آینه است وقتی من گریه میکنم او نمیخندد! چارلی چاپلین

3 ساعت پیش
1K
باید یاد بگیرم مادامی که از عشق کسی مطمئن نشده ام، با او خاطره ای نسازم چرا که تاوان خاطرات جنون است و بس..! گابریل گارسیامارکز

باید یاد بگیرم مادامی که از عشق کسی مطمئن نشده ام، با او خاطره ای نسازم چرا که تاوان خاطرات جنون است و بس..! گابریل گارسیامارکز

3 ساعت پیش
1K
خانه مادر بزرگ ها همشکل هستند، تهران،رشت یا زابل،بوی محبتشان و صدای سالیانشان یکی است تنها تویی که دلت گاه بیشتر می گیرد.

خانه مادر بزرگ ها همشکل هستند، تهران،رشت یا زابل،بوی محبتشان و صدای سالیانشان یکی است تنها تویی که دلت گاه بیشتر می گیرد.

3 ساعت پیش
1K
آب هرچند آلوده باشد اگر به دریا برگردد صاف زلال و پاک میشود یادت باشدخدا دریای رحمت است وما چون آب آلوده که اگر به آغوش رحمت او بازگردیم کارتمام است وپاک پاک میشوی.

آب هرچند آلوده باشد اگر به دریا برگردد صاف زلال و پاک میشود یادت باشدخدا دریای رحمت است وما چون آب آلوده که اگر به آغوش رحمت او بازگردیم کارتمام است وپاک پاک میشوی.

3 ساعت پیش
1K
شیخ رجبعلی خیاط: اگر ما به قدر ترسیدن از یک عقرب، از عِقاب خدا بترسیم، عالَم اصلاح می شود. تو برای خدا باش، خدا و همه ملائکه اش برای تو خواهند بود. «مَن کانَ لله، ...

شیخ رجبعلی خیاط: اگر ما به قدر ترسیدن از یک عقرب، از عِقاب خدا بترسیم، عالَم اصلاح می شود. تو برای خدا باش، خدا و همه ملائکه اش برای تو خواهند بود. «مَن کانَ لله، کان الله لَه».

3 ساعت پیش
1K
دار قالی این جهان را که خدا برپا کرده ما آدمها می بافیم هرکسی آمد گره ای تازه زد و رنگی وطرحی نو گره هاوطرح ونقشت بر این قالی خواهد ماند کاش گوشه ای که ...

دار قالی این جهان را که خدا برپا کرده ما آدمها می بافیم هرکسی آمد گره ای تازه زد و رنگی وطرحی نو گره هاوطرح ونقشت بر این قالی خواهد ماند کاش گوشه ای که سهم ماست زیباتر ببافیم.

3 ساعت پیش
1K
هیچوقت حسرت چیزای بیخودی رو نخور وقتی خودت کاملی این توهین به خودته که خودت رو با یکی دیگه مقایسه کنی.

هیچوقت حسرت چیزای بیخودی رو نخور وقتی خودت کاملی این توهین به خودته که خودت رو با یکی دیگه مقایسه کنی.

3 ساعت پیش
1K
چند اصل شادی آفرین: برای اینکه شاد باشی بایدشادی آفرین باشی بی احترامی رابا بی اعتنایی جواب ده هرگز خودت رابا دیگران مقایسه نکن چراکه توچیزهایی داری که دیگران درحسرت آنهاهستند.

چند اصل شادی آفرین: برای اینکه شاد باشی بایدشادی آفرین باشی بی احترامی رابا بی اعتنایی جواب ده هرگز خودت رابا دیگران مقایسه نکن چراکه توچیزهایی داری که دیگران درحسرت آنهاهستند.

3 ساعت پیش
1K
زندگی برای لذت بردن است؛ نه فقط تحمل کردن! زندگی کنیم لطفا...

زندگی برای لذت بردن است؛ نه فقط تحمل کردن! زندگی کنیم لطفا...

3 ساعت پیش
1K
وقتی خــداوند دست به قلــم می شود بهتــــرین و زیبـاترین را نقـاشی می کند پس خــــداوند همیـــــشه قشنـــــگ ترین ها را برای شمارقــم خواهد زد امیدوار باشید.

وقتی خــداوند دست به قلــم می شود بهتــــرین و زیبـاترین را نقـاشی می کند پس خــــداوند همیـــــشه قشنـــــگ ترین ها را برای شمارقــم خواهد زد امیدوار باشید.

3 ساعت پیش
1K