⬅علیرضا تقی نژاد➡

alireza.taghinjad

ایـــــن روزها حــــ*ـال گــــــرگـــــــــی رادارم که....

خداییش تــــــوبه اش راپذیرفته!

ولــی مردم هنـــوزمیگویــند:

تـــــــوبه ی گــــرگ مـــــــرگ است

رضا تقی نژاد

رضا تقی نژاد

۲ هفته پیش
3K
━━━●────── ⇆ ◁ ❚❚ ▷ ↻ bi manam mishe #tatal ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

━━━●────── ⇆ ◁ ❚❚ ▷ ↻ bi manam mishe #tatal ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

۴ هفته پیش
2K
۲۴ شهریور 1398
1K
🍁 🍃 در عکس هایش که برایم می فرستاد همیشه تنها بود در خیابان پارک خانه فکر می کردم بی من هرجا برود تنهاست و من چه ابلهانه عکاس را ندید می گرفتم. #احسان_نجفی

🍁 🍃 در عکس هایش که برایم می فرستاد همیشه تنها بود در خیابان پارک خانه فکر می کردم بی من هرجا برود تنهاست و من چه ابلهانه عکاس را ندید می گرفتم. #احسان_نجفی

۳ هفته پیش
5K
مَـــن جَـــــنــگجـــــو خــوبی هَــستم اَمــا تـــــــو هَـــدف با ارزشــے واسه جَــــنگــــیدن نیســـتـے رضا تقی نژاد

مَـــن جَـــــنــگجـــــو خــوبی هَــستم اَمــا تـــــــو هَـــدف با ارزشــے واسه جَــــنگــــیدن نیســـتـے رضا تقی نژاد

۳ هفته پیش
4K