dash ali

alireza111272

خواهی ک جهان در کف اقبال تو باشد
خواهان کسی باش ک خواهان تو باشد

احساس میکنم یکی با داماد دشمنی داشته عروسو دزدیده خودشو آرایش کرده بجاش جا زده که شب داماد و ..... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

احساس میکنم یکی با داماد دشمنی داشته عروسو دزدیده خودشو آرایش کرده بجاش جا زده که شب داماد و ..... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۳ روز پیش
5K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
#طبیعت

#طبیعت

۷ روز پیش
5K
#طبیعت

#طبیعت

۷ روز پیش
5K
#طبیعت

#طبیعت

۷ روز پیش
5K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
دریاچه قرمز و صورتی مهارلو در استان فارس! این دریاچه چند سالیه که بخاطر پایین اومدن سطح آب، شوری زیاد و رشد نوعی جلبک قرمز به این رنگ فوق‌العاده دراومده و البته بخش اعظمی از ...

دریاچه قرمز و صورتی مهارلو در استان فارس! این دریاچه چند سالیه که بخاطر پایین اومدن سطح آب، شوری زیاد و رشد نوعی جلبک قرمز به این رنگ فوق‌العاده دراومده و البته بخش اعظمی از اون خشک شده.

۱ هفته پیش
7K
#عید_فطر

#عید_فطر

۱ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
اسم این پرنده بادخورک است. او قادر است حدود10ماه به طور مداوم پرواز کند و حتی یک بار هم بر زمین نشیند.آنها قادرند حین پرواز بخوابند،غذا بخورند و جفت گیری کند

اسم این پرنده بادخورک است. او قادر است حدود10ماه به طور مداوم پرواز کند و حتی یک بار هم بر زمین نشیند.آنها قادرند حین پرواز بخوابند،غذا بخورند و جفت گیری کند

۲ هفته پیش
6K
#شب_قدر #شب_احیا #ماه_رمضان

#شب_قدر #شب_احیا #ماه_رمضان

۲ هفته پیش
5K
#طنز #شب_احیا #شب_قدر

#طنز #شب_احیا #شب_قدر

۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
5K
#شب_قدر #شب_ضربت_خوردن_امیرالمومنین #شب_ضربت

#شب_قدر #شب_ضربت_خوردن_امیرالمومنین #شب_ضربت

۳ هفته پیش
6K