هیسسسسسسس #هوووو تاییییم 😂😂😂😂😂🙃🙃🙃🙃🙃🙃

هیسسسسسسس #هوووو تاییییم 😂😂😂😂😂🙃🙃🙃🙃🙃🙃

۶ ساعت پیش
1K
۱۰ ساعت پیش
978
ارع من اَ #عشق #تو میترسم اَ #اسلحه نَع 🖕🤘💔

ارع من اَ #عشق #تو میترسم اَ #اسلحه نَع 🖕🤘💔

۱ روز پیش
2K
این #مهم نبود واسع #تو کی به #جون خرید #نازتو..... سخته ک ا یادم بره #تنگه دلم با خودت....

این #مهم نبود واسع #تو کی به #جون خرید #نازتو..... سخته ک ا یادم بره #تنگه دلم با خودت....

۱ روز پیش
2K
#کاش راه دوری بین #ما بود #کاش سرنوشت #ما جدا بود از تو فکر من #رهااااا بود گررر ندیده بودمت ای #یاااار تو همانی ک #رگ خواب مرا میدانی تو همانی ک بدرد #دل من ...

#کاش راه دوری بین #ما بود #کاش سرنوشت #ما جدا بود از تو فکر من #رهااااا بود گررر ندیده بودمت ای #یاااار تو همانی ک #رگ خواب مرا میدانی تو همانی ک بدرد #دل من درمانی

۲ روز پیش
2K
urom Hercules 😚😘😋

urom Hercules 😚😘😋

۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۳ روز پیش
3K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
3K
#تو #دوسم داشته باااش #من واسع #داشتنت با همه #میجنگممممم
عکس بلند

#تو #دوسم داشته باااش #من واسع #داشتنت با همه #میجنگممممم

۶ روز پیش
5K
#هه من #واسع #داشتنت #خودمو از #دس دادم تو.... 🖕💔

#هه من #واسع #داشتنت #خودمو از #دس دادم تو.... 🖕💔

۱ هفته پیش
8K
#حاجی #عاشق #میشیم رل بازی بلد نیسم ... 🖕🖕🖕🖕

#حاجی #عاشق #میشیم رل بازی بلد نیسم ... 🖕🖕🖕🖕

۱ هفته پیش
7K
تو #باهام #راه بیا #من #جاده میسازم #واست #هوووو #هووووو 😂😂😂🖕

تو #باهام #راه بیا #من #جاده میسازم #واست #هوووو #هووووو 😂😂😂🖕

۱ هفته پیش
6K
بهم میگه #زندگیم اما تو #زندگیش #هیچ #نقشی نداشتم هه 😏

بهم میگه #زندگیم اما تو #زندگیش #هیچ #نقشی نداشتم هه 😏

۱ هفته پیش
11K
۱ هفته پیش
8K
#احتیاااط #خطررر

#احتیاااط #خطررر

۱ هفته پیش
6K
#لاکچری #خودمی به #دایی رفتی #عاطی م 😍😘😋❤

#لاکچری #خودمی به #دایی رفتی #عاطی م 😍😘😋❤

۱ هفته پیش
6K
زیر هر #آسمونی باشی ❤ #بدوووون❤ بارونش #مننننننم 😞

زیر هر #آسمونی باشی ❤ #بدوووون❤ بارونش #مننننننم 😞

۱ هفته پیش
5K
من تااا خود صب بیدار بی خواب
عکس بلند

من تااا خود صب بیدار بی خواب

۱ هفته پیش
7K