علی پازوکی

alparomeo

رج به رج،هر بیت را از روی چشمت ساختم
شعرهایم دستباف مهربانی های توست

این حساب کاربری خصوصی میباشد