reza

alwez

متاهل ، سلام لطفا با لبخند وارد شوید
زندگی؛
زیباترین هدیه خداوند به انسان
رازآمیزترین مفهوم هستی
یگانه فرصتی برای محک زدن محدودیت های روح انسان
و رسیدن بر فراز رفیع ترین قله های عشق است .


من اصلا حوصله جواب دادن ندارم 😁😁😁

من اصلا حوصله جواب دادن ندارم 😁😁😁

۳ ساعت پیش
8K
والا 😁😁😁

والا 😁😁😁

۳ ساعت پیش
8K
مردها هم گاهی بی کس می شوند وقتی جستجو می کنند نگاهِ آشنا را و نمی یابند و از پا می افتند دست می کشند از دلدادگی روزمرگی ها را بیشتر به دورِ خود دیوار ...

مردها هم گاهی بی کس می شوند وقتی جستجو می کنند نگاهِ آشنا را و نمی یابند و از پا می افتند دست می کشند از دلدادگی روزمرگی ها را بیشتر به دورِ خود دیوار می کنند آدمِ دیگری می شوند گاهی ساکت گاهی پر صدا گاهی جسور گاهی خودخواه ...

۹ ساعت پیش
6K
والا 😁😁😁

والا 😁😁😁

۱۰ ساعت پیش
14K
والا 😁😁😁

والا 😁😁😁

۱۰ ساعت پیش
15K
والا 😁😁😁

والا 😁😁😁

۱۶ ساعت پیش
11K
والا 😁😁😁

والا 😁😁😁

۱۶ ساعت پیش
11K
😁😁😁

😁😁😁

۱۶ ساعت پیش
10K
والا 😁😁😁

والا 😁😁😁

۱ روز پیش
9K
والا 😁😁😁

والا 😁😁😁

۱ روز پیش
6K
آدمهای زیادی هستند که منتظر خوشبختی هستند، اما غافل از اینکه قانون طبیعت بر عکس است. این خوشبختی‌ است که منتظر ماست، زیرا ما خالق آن هستیم…

آدمهای زیادی هستند که منتظر خوشبختی هستند، اما غافل از اینکه قانون طبیعت بر عکس است. این خوشبختی‌ است که منتظر ماست، زیرا ما خالق آن هستیم…

۲ روز پیش
5K

"خوشبختی" یعنی بدون احساس نیاز به تایید دیگری، احساس خوبی درباره خودمان داشته باشیم...

۲ روز پیش
4K
والا 😁😁😁

والا 😁😁😁

۲ روز پیش
9K
😁😁😁

😁😁😁

۲ روز پیش
9K
والا 😂😂😂😂

والا 😂😂😂😂

۲ روز پیش
8K
شبتون بخیر 😊😊😊

شبتون بخیر 😊😊😊

۲ روز پیش
19K
والا 😁😁😁

والا 😁😁😁

۲ روز پیش
8K
والا 😁😁😁

والا 😁😁😁

۲ روز پیش
2K
کسی میدونه ؟ 😁😁😁

کسی میدونه ؟ 😁😁😁

۲ روز پیش
8K
والا 😁😁😁

والا 😁😁😁

۳ روز پیش
13K