: . ﺍﻭﻣﺪﻥ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ... . ﯾﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﻓﺮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯿـــــــــــــﺖ ﯾﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﯿـــــــــــــﺖ این دو متنه کوتاه ارزشه خوندن داره !!! از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را ...

: . ﺍﻭﻣﺪﻥ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ... . ﯾﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﻓﺮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯿـــــــــــــﺖ ﯾﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﯿـــــــــــــﺖ این دو متنه کوتاه ارزشه خوندن داره !!! از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را تغییر میدهم، چرا که کفش پوشیدن راحتتر از فرش کردن دنیاست. عشق انسان را داغ ...

۱۶ اردیبهشت 1394
300
. ﺑﻪ ﮔﻨﺪ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ! ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮﺯ ... ﺗﮑﻠﯿﻔﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ... ﺑﺎ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ! ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺍﮔﺮ ... ﺣﺮﻣﺖ ﻧﮕﻪ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ! ﺑﻪ ﯾﮏ ...

. ﺑﻪ ﮔﻨﺪ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ! ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮﺯ ... ﺗﮑﻠﯿﻔﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ... ﺑﺎ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ! ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺍﮔﺮ ... ﺣﺮﻣﺖ ﻧﮕﻪ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ! ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪ ... ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻟﺘﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﺪ ! ﯾﺎﺩ ...

۱۶ اردیبهشت 1394
278
مدت هاســـــــــــت جستجـــــوگـــرِ آدم هستــــــم تا لـــذتِ خـــوردنِ یک سیــــبِ ســـــــرخ را با او تجــربه کنــــــــــم ... مدت هـــــــــــاســــــــــــــــــــت ... مشکل از مــــــن نیســـــت ... نه مـــــــن ..! نه سیــــبِ ســــرخ ...! نه شیــــطــــــان ...! ...

مدت هاســـــــــــت جستجـــــوگـــرِ آدم هستــــــم تا لـــذتِ خـــوردنِ یک سیــــبِ ســـــــرخ را با او تجــربه کنــــــــــم ... مدت هـــــــــــاســــــــــــــــــــت ... مشکل از مــــــن نیســـــت ... نه مـــــــن ..! نه سیــــبِ ســــرخ ...! نه شیــــطــــــان ...! " تـــــــــــو " نایــــــــــاب شــــده ای " آدم "

۲۷ فروردین 1394
277
خواستم گلــــــــــــــــه کنم از نامهـــــــــــــــــربانــــــی هایت . . . امــــــــــــــــــــــــّـــــــــــــا . . . خوب کـــــــــه فکـــــــــــــر میکنم . . . مـــــــــــــــن بی مقدمه عاشق تـــــــــــو شدم . . . تقصیـــــــــر تــــو نیست . . . ...

خواستم گلــــــــــــــــه کنم از نامهـــــــــــــــــربانــــــی هایت . . . امــــــــــــــــــــــــّـــــــــــــا . . . خوب کـــــــــه فکـــــــــــــر میکنم . . . مـــــــــــــــن بی مقدمه عاشق تـــــــــــو شدم . . . تقصیـــــــــر تــــو نیست . . . اشتبـــــــاه مَـــــن است . . .!

۲۶ فروردین 1394
294
همیشه باید کسی باشد… تا بغض هایت را قبل از لرزیدن چانه ات بفهمد.. باید کسی باشد… که وقتی صدایت لرزید بفهمد, که اگر سکوت کردی, بفهمد.. کسی باشد که اگر بهانه گیر شدی بفهمد.. ...

همیشه باید کسی باشد… تا بغض هایت را قبل از لرزیدن چانه ات بفهمد.. باید کسی باشد… که وقتی صدایت لرزید بفهمد, که اگر سکوت کردی, بفهمد.. کسی باشد که اگر بهانه گیر شدی بفهمد.. کسی باشد که اگر سردرد را بهانه آوردی برای رفتن و نبودن بفهمد.. بفهمد تو ...

۲۵ فروردین 1394
325
ﺑﺎ ﺗـﻮ ﻫـﺴــﺘﻢ ﺳﻬـــﺮﺍﺏ . . . ﺗﻮ ﮐـﻪ ﮔـﻔﺘﯽ: : :

ﺑﺎ ﺗـﻮ ﻫـﺴــﺘﻢ ﺳﻬـــﺮﺍﺏ . . . ﺗﻮ ﮐـﻪ ﮔـﻔﺘﯽ: : : " ﮔـﻞ ﺷـﺒﺪﺭ ﭼـﻪ ﮐـﻢ ﺍﺯ ﻻﻟﻪ ﯼ ﻗـﺮﻣـﺰ ﺩﺍﺭﺩ؟" ﺭﺍﺳـﺖ ﻣﯽ ﮔــﻮﯾﯽ ﺗـﻮ !!! ﭼـﻪ ﺗﻔــﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻗـﻔـﺲ ﺗﻨﮓ ﺩﻟـــﻢ ... ﺧـــﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﮐـــﺲ ﺑﺎﺷـﺪ ؟؟؟ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗــــﻮﻝ ﺗـﻮ ﭘـﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﮐـــــﺲ ﻭ ﮐـــﺮﮐـــﺲ ﺑﺎﺷــــﺪ ؟؟؟ ...

۱۵ فروردین 1394
311
تو را از شیر می گیرند تا بوی کودکیت را از یاد ببری ـ ـ ـ ـ و این اولین تجربه انسان است برای از دست دادن چیزی که دوستش می دارد و بعدها یاد ...

تو را از شیر می گیرند تا بوی کودکیت را از یاد ببری ـ ـ ـ ـ و این اولین تجربه انسان است برای از دست دادن چیزی که دوستش می دارد و بعدها یاد می گیری که خیلی چیزها را که دوست داری از دست بدهی از عروسک هایت ...

۱۰ فروردین 1394
334
توکل بر خدایت کن، کفایت میکند حتما اگر خالص شوی با او، صدایت میکند حتما اگر بیهوده رنجیدی، از این دنیای بی رحمی، به درگاهش قناعت کن، عنایت میکند حتما دلت درمانده میمیرد، اگر غافل ...

توکل بر خدایت کن، کفایت میکند حتما اگر خالص شوی با او، صدایت میکند حتما اگر بیهوده رنجیدی، از این دنیای بی رحمی، به درگاهش قناعت کن، عنایت میکند حتما دلت درمانده میمیرد، اگر غافل شوی از او به هر وقتی صدایش کن، حمایت میکند حتما به لطفش شک نکن ...

۲۹ بهمن 1393
369
دلگيرم از دل و دلم میگیرد وای از آن روزي که دلم بگيرد دلم چو نای شبان در نی زندان است وای از آن روز که دل باشد و دلدار نباشد...

دلگيرم از دل و دلم میگیرد وای از آن روزي که دلم بگيرد دلم چو نای شبان در نی زندان است وای از آن روز که دل باشد و دلدار نباشد...

۱۳ بهمن 1393
298
ما پیغام دوست داشتنمان را با دود آتش به هم میرسانیم، نمیدانم آن سو برای تو تکه چوبی هست یا نه؟ من اینجا جنگلی را به آتش کشیدم.. شب همه دوستان خوش...

ما پیغام دوست داشتنمان را با دود آتش به هم میرسانیم، نمیدانم آن سو برای تو تکه چوبی هست یا نه؟ من اینجا جنگلی را به آتش کشیدم.. شب همه دوستان خوش...

۱۲ بهمن 1393
271
یا امام رضا سلام ?? من بلد نیستم عربی بگمو فسلفه بچینم.میخوام به زبون خودم باهات حرف بزنم دلم گرفته?? واسه خودم هیچی نمیخوام اما تورو خدا گرفتارارو کمک کن یا امام رضا هوا سرده ...

یا امام رضا سلام ?? من بلد نیستم عربی بگمو فسلفه بچینم.میخوام به زبون خودم باهات حرف بزنم دلم گرفته?? واسه خودم هیچی نمیخوام اما تورو خدا گرفتارارو کمک کن یا امام رضا هوا سرده خیلی از بچه ها جای خواب ندارن خیلی از بابا ها پول نون شب ندارن ...

۱۲ بهمن 1393
271
روزي امير كبير با شنيدن خبر شيوع بيماري حصبه در ايران وموثر واقع نشدن تلاش هاي وي در جهت واكسيناسيون كودكان در مناطق روستايي كشور شروع به گريه كرد . ميرزا آقاخان نوري به وي ...

روزي امير كبير با شنيدن خبر شيوع بيماري حصبه در ايران وموثر واقع نشدن تلاش هاي وي در جهت واكسيناسيون كودكان در مناطق روستايي كشور شروع به گريه كرد . ميرزا آقاخان نوري به وي گفت قربان شما چرا گريه مي كنيد ؟ شما كه تمام تلاش خود را كرديد ...

۱۲ بهمن 1393
342
عاشقانه هایم را گم کرده ام میان جنگلی از دروغ درست روبه روی آدمک هایی که کلاغ ها را هو می کنند و نیز خنده ام می گیرد از این همه بغض های بی معنی ...

عاشقانه هایم را گم کرده ام میان جنگلی از دروغ درست روبه روی آدمک هایی که کلاغ ها را هو می کنند و نیز خنده ام می گیرد از این همه بغض های بی معنی این همه عشق کاش مترسک ها صاحب همه ی مزرعه ها بودند! ,

۱۱ بهمن 1393
271
ﭼﻨﺎﻥ ﺯﻧــﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﮔـﻮیی ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ! ﮐـﺎﺵ ﯾــﺎﺩ ﺑﮕﯿـﺮﯾـــﻢ ، ﺭﻫـﺎ ﮐﻨﯿــﻢ ، ﺑـﮕــﺬﺭﯾــﻢ ... ، ﮔـﺎﻫﯽ ﺑـﺎﯾـــﺪ ﺭﻓﺖ ... ﺩﻝ ﺑــﻪ ﺳﺎﺣـﻞ ﻧﺒﻨﺪﯾـﻢ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ ...

ﭼﻨﺎﻥ ﺯﻧــﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﮔـﻮیی ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ! ﮐـﺎﺵ ﯾــﺎﺩ ﺑﮕﯿـﺮﯾـــﻢ ، ﺭﻫـﺎ ﮐﻨﯿــﻢ ، ﺑـﮕــﺬﺭﯾــﻢ ... ، ﮔـﺎﻫﯽ ﺑـﺎﯾـــﺪ ﺭﻓﺖ ... ﺩﻝ ﺑــﻪ ﺳﺎﺣـﻞ ﻧﺒﻨﺪﯾـﻢ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺯﺩ ... ﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫـﺎﯾﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﺭﺳﯿــﺪﻥ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﯾـﻡ ... ﺯﻧــــﺪﮔﯽ ﮐــﻮﺗــﺎﻩ ﺍﺳﺖ... ﺷﺎﯾﺪ ، ...

۱۱ بهمن 1393
269
اﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺵ.. ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺒﯿﻨﯽ! ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ... ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮاهی ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺵ... ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭ... ﺩﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﭘﮋﻭﺍﮎ ﻧﯿﺴﺖ! یادمان باشد.. زندگی انعکاس رفتار ما است! ...

اﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺵ.. ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺒﯿﻨﯽ! ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ... ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮاهی ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺵ... ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭ... ﺩﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﭘﮋﻭﺍﮎ ﻧﯿﺴﺖ! یادمان باشد.. زندگی انعکاس رفتار ما است! انعکاس من بر من.. پس حواسمان باشد بهترین باشیم تا بهترین دریافت کنیم! می گویند ...

۱۱ بهمن 1393
291
زندگی و عاشقی زندگی رودوست دارم با تمام بد بیاریش عاشقی رودوست دارم با تمام بی قراریش من میخوام اشکو بفهمم وقتی ازچشام میریزه تنهائی گرچه کشندس واسه من خیلی عزیزه توکتاب نوشته عاشق خیلی ...

زندگی و عاشقی زندگی رودوست دارم با تمام بد بیاریش عاشقی رودوست دارم با تمام بی قراریش من میخوام اشکو بفهمم وقتی ازچشام میریزه تنهائی گرچه کشندس واسه من خیلی عزیزه توکتاب نوشته عاشق خیلی تنها خیلی خستس جای بارون بهاری روی چترای شکستس اما من میگم یه عاشق همه ...

۱۱ بهمن 1393
289
راستی خدا دلم هوای دیروز را کرده هوای روز های کودکی را دلم میخواهد مثل دیروز قاصدکی بردارم آرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورد دلم میخواهد دفتر مشقم را باز کنم و ...

راستی خدا دلم هوای دیروز را کرده هوای روز های کودکی را دلم میخواهد مثل دیروز قاصدکی بردارم آرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورد دلم میخواهد دفتر مشقم را باز کنم و دوباره تمرین بنویسم الفبای زندگی را میخواهم خط خطی کنم تمام آن روزهایی را که ...

۱۱ بهمن 1393
273
فال هفته , , , , , , , , , , , , , , , , فروردین:این هفته به انچه میخواهید نمیرسید سعی کن نممیدونم شایدم رسیدی حالا تو سعی تو بکن !!! ...

فال هفته , , , , , , , , , , , , , , , , فروردین:این هفته به انچه میخواهید نمیرسید سعی کن نممیدونم شایدم رسیدی حالا تو سعی تو بکن !!! اردیبهشت:هر چی اتفاق هست این هفته به سرت میاد به نظرم بشین تو خونه بیرونم ...

۱۱ بهمن 1393
270
ﺷﺒﻲ ﻣﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻛﺎﻥ ﻧﺠﺎﺭﻱ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﺎﺭ ﮔﺸﺘﻲ ﻣﻴﺰﺩ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺍﺭﻩ ﮔﻴﺮ ﻣﯿﻜﻨﺪ ﻭ ﻛﻤﻲ ﺯﺧﻢ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻣﺎﺭ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﻩ ...

ﺷﺒﻲ ﻣﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻛﺎﻥ ﻧﺠﺎﺭﻱ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﺎﺭ ﮔﺸﺘﻲ ﻣﻴﺰﺩ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺍﺭﻩ ﮔﻴﺮ ﻣﯿﻜﻨﺪ ﻭ ﻛﻤﻲ ﺯﺧﻢ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻣﺎﺭ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﻩ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺩﻭﺭ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺍﻭ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ...

۱۱ بهمن 1393
319
چند تا از بهترین لحظه در عمر انسان: 1-عاشق شدن 2-دادن آخرین امتحان 3-تماس از کسی که دلتون براش تنگ شده 4-به شخصی که دوسش دارین نگاه کنین و ببینین اونم داشته به شما نگاه ...

چند تا از بهترین لحظه در عمر انسان: 1-عاشق شدن 2-دادن آخرین امتحان 3-تماس از کسی که دلتون براش تنگ شده 4-به شخصی که دوسش دارین نگاه کنین و ببینین اونم داشته به شما نگاه میکرده 5-دوستای قدیمی خوبت رو ببینی و بفهمی هیچی بینتون تغییر نکرده 6-لمس انگشتان یه ...

۱۱ بهمن 1393
276