عَمّیٓرِمٕٔ

amir.Hossein83

◉━━━━━━───────
    ↻ㅤ  ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆
دوُستی باٰ شُماٰ مِثلِ لِباسِه‍ فُرمِه‍..!

❥ @mean_0
دُختَر خاٰلِهـ💫


#اِخراِجیِ_کِلاٰسِ_دَرسَم ✘
#یِه_پِسَرِعٕ_رَواٰنیٓ 👽
#هَفت_خَط ⚠

silenzio e silenzio e silenzio.. :)

#cm 😐 #بیکاری 😐 ✌

#cm 😐 #بیکاری 😐 ✌

۵ ساعت پیش
2K
●━━─ ᴵ’ᵐ ᴺᵒᵗ ᴰᵉᵖʳᵉˢˢᵉᵈ ˒ ᴵ’ᵐ ᵀᶤʳᵉᵈ ─── ⇆ㅤ من ناراحت نیستم ، خستم . . . ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

●━━─ ᴵ’ᵐ ᴺᵒᵗ ᴰᵉᵖʳᵉˢˢᵉᵈ ˒ ᴵ’ᵐ ᵀᶤʳᵉᵈ ─── ⇆ㅤ من ناراحت نیستم ، خستم . . . ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۱ روز پیش
3K
پاٰییز بَهوُنَس‍.. بَرگ‍‍ اَز دِرَخت‍ خَستِه‍ میشِه‍...🍁 #me :)

پاٰییز بَهوُنَس‍.. بَرگ‍‍ اَز دِرَخت‍ خَستِه‍ میشِه‍...🍁 #me :)

۳ روز پیش
872
تولدددت مبارررک🎈🎈🎈 انشا الله ¹²³ساله بشی🔥🔥🔥 به آرزو هات برسی🎁🎁🎁 و.. 😁❤❤ @Sara.R.Lima

تولدددت مبارررک🎈🎈🎈 انشا الله ¹²³ساله بشی🔥🔥🔥 به آرزو هات برسی🎁🎁🎁 و.. 😁❤❤ @Sara.R.Lima

۵ روز پیش
2K
جاٰیِه‍ خوُبی نیست واٰسِه‍ تِکیِه‍ داٰدَن…!

جاٰیِه‍ خوُبی نیست واٰسِه‍ تِکیِه‍ داٰدَن…!

۵ روز پیش
177
تولددددددت مبارررررررررک🎈🎈🎈🎈 انشاااا الله به آرزوووو هاااات برسیییییی🎈💕🎈 ۱۱۹ سال عمر کنیییی 👑👑 تو تا صد سال دیگع پارسال انیص هم نمیشی!😏😂 @poli_tek

تولددددددت مبارررررررررک🎈🎈🎈🎈 انشاااا الله به آرزوووو هاااات برسیییییی🎈💕🎈 ۱۱۹ سال عمر کنیییی 👑👑 تو تا صد سال دیگع پارسال انیص هم نمیشی!😏😂 @poli_tek

۵ روز پیش
1K
تولدت مبارک👑 🎀 انشا الله ۱۳۷ ساله بشی💫 💕 اندازه جنتی عمر کنی💕 💕 😂 HBD🎈 20:20 @_.reyhanw._ @_.reyhanw._ @_.reyhanw._ @_.reyhanw._ @_.reyhanw._ @_.reyhanw._

تولدت مبارک👑 🎀 انشا الله ۱۳۷ ساله بشی💫 💕 اندازه جنتی عمر کنی💕 💕 😂 HBD🎈 20:20 @_.reyhanw._ @_.reyhanw._ @_.reyhanw._ @_.reyhanw._ @_.reyhanw._ @_.reyhanw._

۷ روز پیش
283
خُدَم آجُر میزاٰرَم روُ دیواٰرِ غَم هاٰم…⚠

خُدَم آجُر میزاٰرَم روُ دیواٰرِ غَم هاٰم…⚠

۱ هفته پیش
166
مَنوُ قَبولَم کُن این مَنَم مَرگٔـ..💀

مَنوُ قَبولَم کُن این مَنَم مَرگٔـ..💀

۱ هفته پیش
257
کُلِ زِندِگی روُ اِنشاٰ کٓنیمْ بِه دَرد…

کُلِ زِندِگی روُ اِنشاٰ کٓنیمْ بِه دَرد…

۱ هفته پیش
163
ایناٰروُ وِلِش کُن عِشق چیشُد؟

ایناٰروُ وِلِش کُن عِشق چیشُد؟

۱ هفته پیش
153
۱ هفته پیش
138
دخترایی که آهنگای سورنا رو گوش میدن نعمت الهین ، باید کشف و ضبط شن :))

دخترایی که آهنگای سورنا رو گوش میدن نعمت الهین ، باید کشف و ضبط شن :))

۱ هفته پیش
151
خِیلیٓاٰ اِشتِباٰه‍ اومَدَن حاٰجیٕ خُداٰ نَبودّ شُد ، پَ میشه‍ اَگِه‍ توُ هَم نَباٰشیٓ

خِیلیٓاٰ اِشتِباٰه‍ اومَدَن حاٰجیٕ خُداٰ نَبودّ شُد ، پَ میشه‍ اَگِه‍ توُ هَم نَباٰشیٓ

۱ هفته پیش
145
مَنـ یِهـ آدَمـِ لاٰلَمـ کِهـ زِیاٰدِهـ حَرفاٰمـ..

مَنـ یِهـ آدَمـِ لاٰلَمـ کِهـ زِیاٰدِهـ حَرفاٰمـ..

۲ هفته پیش
145
۲ هفته پیش
127
۲ هفته پیش
125
۲ هفته پیش
113
♦️Game

♦️Game

۲ هفته پیش
128
۲ هفته پیش
108