۱۸ آبان 1396
1K
@-mahdisam پیج جدیدم فالو لایک کنید

@-mahdisam پیج جدیدم فالو لایک کنید

۲۳ مرداد 1396
6K
بعضی وقتا فقط لازمه خودتو فاصله بدی از آدما و مزخرفاتشون ..

بعضی وقتا فقط لازمه خودتو فاصله بدی از آدما و مزخرفاتشون ..

۲۵ تیر 1396
4K
💫 اگر برای ابد هوای دیدن تو نیوفتد از سرِ من چه کنم؟

💫 اگر برای ابد هوای دیدن تو نیوفتد از سرِ من چه کنم؟

۲۵ تیر 1396
4K