a м i r ж

amir._.soltan

عَوض نِميڪُنَم تــــــــــو رو با
ڪُلِ دُنيا^•^❤

۷ ساعت پیش
23K
😂😂😂😂😂😂😂😂من جررررررر😂😂😂😂😂😂😂😂😂

😂😂😂😂😂😂😂😂من جررررررر😂😂😂😂😂😂😂😂😂

۸ ساعت پیش
6K
❤❤❤❤

❤❤❤❤

۸ ساعت پیش
3K
۱۸ ساعت پیش
6K
۱۹ ساعت پیش
5K
#Getro150

#Getro150

۲۱ ساعت پیش
5K
پستای قبلم ببینید❤❤❤😍💋

پستای قبلم ببینید❤❤❤😍💋

۱ روز پیش
4K
این واژه ها را در قلب خودحکاکی کن ; هیچ چیزی واقعی نیست به جز خدا , هیچ چیزی مهم نیست به جز عشق به خدا . عشقای امروزی تنهات میکنن اما تنها عشق به ...

این واژه ها را در قلب خودحکاکی کن ; هیچ چیزی واقعی نیست به جز خدا , هیچ چیزی مهم نیست به جز عشق به خدا . عشقای امروزی تنهات میکنن اما تنها عشق به خدا که هیچ وقت تنهات نمیزاره

۱ روز پیش
3K
مکن کاری که از خود ننگت آید🔥 جهان با این فراخی تنگت آید🔥 چو فردا نامه خوانان نامه خوانند🔥 تو را از نامه خواندن ننگت آید🔥

مکن کاری که از خود ننگت آید🔥 جهان با این فراخی تنگت آید🔥 چو فردا نامه خوانان نامه خوانند🔥 تو را از نامه خواندن ننگت آید🔥

۱ روز پیش
3K
وقتی گلی را دوست دارید آن را میچینید... اما وقتی عاشق گلی هستید آن را هر روز آبیاری میکنید.... فرق بین عشق و دوست داشتن این است.

وقتی گلی را دوست دارید آن را میچینید... اما وقتی عاشق گلی هستید آن را هر روز آبیاری میکنید.... فرق بین عشق و دوست داشتن این است.

۱ روز پیش
3K
گاهی قضاوت نادرست درباره کسی ممکن است به قیمت تباهی زندگی او تمام شود! ☝۞﴿قضاوت واقعی فقط مخصوص خداست﴾۞☝ حقیقت زندگی انسانها شاید با برداشت شما از آن فرسخها فاصله داشته باشد!

گاهی قضاوت نادرست درباره کسی ممکن است به قیمت تباهی زندگی او تمام شود! ☝۞﴿قضاوت واقعی فقط مخصوص خداست﴾۞☝ حقیقت زندگی انسانها شاید با برداشت شما از آن فرسخها فاصله داشته باشد!

۱ روز پیش
3K
#HONDA125CG

#HONDA125CG

۱ روز پیش
4K
کچل کی بودم من 😂😂😂😂

کچل کی بودم من 😂😂😂😂

۱ روز پیش
4K
like pliz😆❤

like pliz😆❤

۱ روز پیش
10K
معتادِتم و طُ کوکائینَمی^^🌈🔞🌿

معتادِتم و طُ کوکائینَمی^^🌈🔞🌿

۱ روز پیش
4K
💗 Like=like 💗

💗 Like=like 💗

۱ روز پیش
5K
مو فر فرییه کی بودم من😂😂😂😂

مو فر فرییه کی بودم من😂😂😂😂

۱ روز پیش
7K
😩😧😔

😩😧😔

۱ روز پیش
5K
‎-// از بینِ هَمه جُمله ها 😻💦 ‎-//فَقَط دوسِت دارَم 🌚🌙 ‎-//لیاقَتِ طُ رو داره🙈☺️ @mim.h.love

‎-// از بینِ هَمه جُمله ها 😻💦 ‎-//فَقَط دوسِت دارَم 🌚🌙 ‎-//لیاقَتِ طُ رو داره🙈☺️ @mim.h.love

۲ روز پیش
5K
-//میزُ صَندلیا مَدرِسهـ••🙈🍕••ِ -//عَز دَستـِ تُ آسایِشـ نَدارَنـ••👻🍃•• -//اِسمتو رو همشونـ••🐙🌸•• -//حَکـ کردمـ ـ••🤖✨•• ••●❥@mim.h.love 😻💎

-//میزُ صَندلیا مَدرِسهـ••🙈🍕••ِ -//عَز دَستـِ تُ آسایِشـ نَدارَنـ••👻🍃•• -//اِسمتو رو همشونـ••🐙🌸•• -//حَکـ کردمـ ـ••🤖✨•• ••●❥@mim.h.love 😻💎

۳ روز پیش
6K