😔

😔

۵ دی 1398
2K
رفتنت قشنگ بود ، رفتنتو عشقه #💔

رفتنت قشنگ بود ، رفتنتو عشقه #💔

۲۵ آبان 1398
35K
#فسقلی ! کل دستش یه بند انگشت منم نمیشه 😂😐

#فسقلی ! کل دستش یه بند انگشت منم نمیشه 😂😐

۶ دی 1398
65K
اگه کسی بهت گفت دوستت دارم تحقیق کن ببین تیکه کلامش نباشه

اگه کسی بهت گفت دوستت دارم تحقیق کن ببین تیکه کلامش نباشه

۵ آذر 1398
9K
چون میگذرد غمی نیست 😀همیشه پاییز😂😂

چون میگذرد غمی نیست 😀همیشه پاییز😂😂

۸ آذر 1398
10K
۲۲ آذر 1398
13K
دنیا نامردم اگ باصدای خنده هام نرقصونمت🙃🍃

دنیا نامردم اگ باصدای خنده هام نرقصونمت🙃🍃

۳ دی 1398
15K
‏سخت تر از کُشتن آدما ، عوض کردن اعتقاداتشونه

‏سخت تر از کُشتن آدما ، عوض کردن اعتقاداتشونه

۷ دی 1398
39K
الــــان کــــدومـــشـــی #چالش #جواب

الــــان کــــدومـــشـــی #چالش #جواب

۷ دی 1398
8K