جیگر داییشه

جیگر داییشه

1 هفته پیش
891
عیدتون مبارک ایشالله ساله خوبی داشته باشید

عیدتون مبارک ایشالله ساله خوبی داشته باشید

اسفند 1395
3K
شبی باحال با رفقا

شبی باحال با رفقا

اسفند 1395
3K
یه اخر هفته عالی با بچه ها

یه اخر هفته عالی با بچه ها

اسفند 1395
3K
به نام خداوند حکیم که همه جفتنو ما تکیم

به نام خداوند حکیم که همه جفتنو ما تکیم

اسفند 1395
5K
یه روز خوب

یه روز خوب

اسفند 1395
3K
مشهد کوسنگی و من

مشهد کوسنگی و من

دی 1395
4K
من و بکس

من و بکس

دی 1395
3K
با بچه ها بکس تو پارک

با بچه ها بکس تو پارک

آذر 1395
5K
اره این چند وقت خیلی بهم خوش گذشت

اره این چند وقت خیلی بهم خوش گذشت

آذر 1395
4K
به سلامتی کاغذی ها

به سلامتی کاغذی ها

آذر 1395
4K
اوه شت

اوه شت

آذر 1395
4K
من با داداشیهام تو کوسنگی

من با داداشیهام تو کوسنگی

آذر 1395
4K
من با داداشیم

من با داداشیم

آذر 1395
4K
هههه باز عکسایه من شروع شد

هههه باز عکسایه من شروع شد

آذر 1395
4K
سلام به همه من برگشتم

سلام به همه من برگشتم

آذر 1395
4K
من و رفیقام

من و رفیقام

شهریور 1395
4K
من

من

شهریور 1395
4K
مادرم جات رویه سرم

مادرم جات رویه سرم

شهریور 1395
4K
من و رفیقام

من و رفیقام

شهریور 1395
3K