امروز تولدم بود 20ساله شدم

امروز تولدم بود 20ساله شدم

۲۰ آذر 1394
3K
nice

nice

۱۸ آذر 1394
2K
بله

بله

۱۸ آذر 1394
2K
۱۸ آذر 1394
2K
♥♡

♥♡

۱۴ آذر 1394
2K
خخخخ

خخخخ

۱۲ آذر 1394
2K
عاقا مورد داشتیم دختره فهمیده لاین داره فــــ.یلتر میشه پست گذاشته: مقام قضایی عجقم ، چلا میخوای لاین و فیــــ.لتر کنی ، قلبونت بلم ، اگه لاین وفـــ.یلتر کنی منم جوجو میشم جیک جیک میتونم، ...

عاقا مورد داشتیم دختره فهمیده لاین داره فــــ.یلتر میشه پست گذاشته: مقام قضایی عجقم ، چلا میخوای لاین و فیــــ.لتر کنی ، قلبونت بلم ، اگه لاین وفـــ.یلتر کنی منم جوجو میشم جیک جیک میتونم، بعد دیگه چطوری بگلدم دنبال شوهر؟؟؟؟ گفته میشه اون مسؤل قضایی ٩٠ ضربه چاقو به ...

۱۰ آذر 1394
2K
nice

nice

۹ آذر 1394
2K
خخخخ

خخخخ

۹ آذر 1394
2K
♥♡

♥♡

۷ آذر 1394
2K
هیــ دنیا… نچرخـــ … سرگیجهـ گرفتمــــ … بسـ کهـ همهـ دورم زدند…

هیــ دنیا… نچرخـــ … سرگیجهـ گرفتمــــ … بسـ کهـ همهـ دورم زدند…

۴ آذر 1394
3K
ساعت روی دیوار… از کار افتاده است… می دانم… از این که در نبودت… ثانیه ها را شمرده ام… خسته شده است…

ساعت روی دیوار… از کار افتاده است… می دانم… از این که در نبودت… ثانیه ها را شمرده ام… خسته شده است…

۴ آذر 1394
2K
بی تفــاوت بودنم را… بـه پای ساده بودنـم نـذار… من بـی تفاوتم… چون تــو ارزش آنـرا نداری که… فکـرم را به خود… مشغــول کنی…

بی تفــاوت بودنم را… بـه پای ساده بودنـم نـذار… من بـی تفاوتم… چون تــو ارزش آنـرا نداری که… فکـرم را به خود… مشغــول کنی…

۴ آذر 1394
2K
پِـلِی چَن تا موزیـڪ تِـڪراریُ هِی تِـڪرارُ تِـڪرارُ تِـڪرار . مِثِ نَبـودَن اونایی ڪه دوسِشون داریُ … פֿـوب میدونی بَرگَشتَنی دَرڪارنیس .

پِـلِی چَن تا موزیـڪ تِـڪراریُ هِی تِـڪرارُ تِـڪرارُ تِـڪرار . مِثِ نَبـودَن اونایی ڪه دوسِشون داریُ … פֿـوب میدونی بَرگَشتَنی دَرڪارنیس .

۴ آذر 1394
2K
یادمه وقتـــــــــی بچه بودم بعضی وقت ها بابامو نگاه میـــــکردم که ساعت ها با دست مشغول جمع کردن آشـــــــغالای ریزی بود که روی فـــــــرش ریخته بود من حسابی به این کـــــــــارش میخندیدم چـــــــــون ما هم ...

یادمه وقتـــــــــی بچه بودم بعضی وقت ها بابامو نگاه میـــــکردم که ساعت ها با دست مشغول جمع کردن آشـــــــغالای ریزی بود که روی فـــــــرش ریخته بود من حسابی به این کـــــــــارش میخندیدم چـــــــــون ما هم جـــــــارو داشتیم هم جارو برقــــــــی تا ……..چند وقت پیــــــــش داشتم با خودم فکر میکردم که ...

۴ آذر 1394
2K
my love

my love

۲۹ آبان 1394
2K
چرا که می دانم… می دانم که چه ها در سرزمین دلم خواهند کرد … و من … در برابرشان جز نگریستن چاره ای ندارم متحرک

چرا که می دانم… می دانم که چه ها در سرزمین دلم خواهند کرد … و من … در برابرشان جز نگریستن چاره ای ندارم متحرک

۲۹ آبان 1394
2K
شکست داده ام … تنهایی را …. از وقتی که یادت … هیچ وقت تنهایم نگذاشته است…

شکست داده ام … تنهایی را …. از وقتی که یادت … هیچ وقت تنهایم نگذاشته است…

۲۹ آبان 1394
2K
داغ می شوم … وقتی… می دانم بوسه هایت… دیگر برای من نیست…

داغ می شوم … وقتی… می دانم بوسه هایت… دیگر برای من نیست…

۲۹ آبان 1394
2K
مهربان باش … مهربان باش که در آن پس این پنجره ی سبز قشنگ … مهربان است کسی با من و تو … چه قشنگ است نگاهی که به مهر … بگشایی به همه…

مهربان باش … مهربان باش که در آن پس این پنجره ی سبز قشنگ … مهربان است کسی با من و تو … چه قشنگ است نگاهی که به مهر … بگشایی به همه…

۲۹ آبان 1394
2K