🔸دلمون تنگ ست ... 🔸برای یک خنده ی 🔸از ته دل 🔸برای یک روز بی دغدغه 🔸دلمون تنگ ست ... 🔸برای لحظه های 🔸بی خراش بر روح و جان 🔸برای شادی پیوسته 🔸دلمون تنگ ست ...

🔸دلمون تنگ ست ... 🔸برای یک خنده ی 🔸از ته دل 🔸برای یک روز بی دغدغه 🔸دلمون تنگ ست ... 🔸برای لحظه های 🔸بی خراش بر روح و جان 🔸برای شادی پیوسته 🔸دلمون تنگ ست ... ♦️ 🔺 🔻 🔺 ♣️ 🔺 🔷 🔷 🔷 🔻

۱۷ مهر 1397
2K
۱۲ مهر 1397
6K
Being in the middle is when You don't know weather you want your beloved or not🌈✨ ‏حالِ خنثی فقط وقتی که نه دیگه مثه قبل بخوایش و نه بتونی رهاش کنی🌈✨

Being in the middle is when You don't know weather you want your beloved or not🌈✨ ‏حالِ خنثی فقط وقتی که نه دیگه مثه قبل بخوایش و نه بتونی رهاش کنی🌈✨

۱۰ مهر 1397
17K
🔹 #او_را ... (۱۲) بعد از دانشگاه راه خونه ی مرجان رو پیش گرفتم. 🔹 تو این سه ماهی که دیگه سعید دنبالم نمیومد و خبری ازش نبود، و با حال داغونم کم کم همه ...

🔹 #او_را ... (۱۲) بعد از دانشگاه راه خونه ی مرجان رو پیش گرفتم. 🔹 تو این سه ماهی که دیگه سعید دنبالم نمیومد و خبری ازش نبود، و با حال داغونم کم کم همه فهمیده بودن رابطمون تموم شده و پسرای دانشگاه هر کدوم با خودشیرینی هاشون میخواستن نزدیکم ...

۵ مهر 1397
7K
جنگ نابرابریست من با دست خالـی شب با هجــوم خاطــره
عکس بلند

جنگ نابرابریست من با دست خالـی شب با هجــوم خاطــره

۸ مهر 1397
13K
۱ مهر 1397
2K
۲۵ شهریور 1397
16K
واقعا وضعیت ویسگون خیلی بد شده نه کامنتی نه لایکی ! عکس پروفایل بالا نمیاد پستامون زیاد بازدید نمیخوره اصلا متروکه شده این چه وضعشه؟ مدیر ویسگون خوابی؟؟

واقعا وضعیت ویسگون خیلی بد شده نه کامنتی نه لایکی ! عکس پروفایل بالا نمیاد پستامون زیاد بازدید نمیخوره اصلا متروکه شده این چه وضعشه؟ مدیر ویسگون خوابی؟؟

۲۴ شهریور 1397
6K
۱۹ شهریور 1397
2K
به پیج اصلیم دعوتین @mehdi-one

به پیج اصلیم دعوتین @mehdi-one

۱۸ شهریور 1397
5K
...

...

۱۹ شهریور 1397
4K
وای این خیلی خوبه😂✋

وای این خیلی خوبه😂✋

۱۷ شهریور 1397
17K
چ زیبایند آنان ک همیشه لبخندی بر لب دارند منو میگه ها😊✊

چ زیبایند آنان ک همیشه لبخندی بر لب دارند منو میگه ها😊✊

۱۶ شهریور 1397
25K
۱۶ شهریور 1397
2K
۱۶ شهریور 1397
2K