با #آب #طلا نام #حسین قاب کنید با نام #حسین یادی ازآب کنید خواهید که سر بلند و #جاوید شوید تا آخر عمر تکیه به #ارباب کنید

با #آب #طلا نام #حسین قاب کنید با نام #حسین یادی ازآب کنید خواهید که سر بلند و #جاوید شوید تا آخر عمر تکیه به #ارباب کنید

۱۷ شهریور 1397
10K
#صلح #خون زنده گی در پیکر #هستی بود پیکر هستی ز خون #زنده گی خالی مباد! صلح نیرویست مر بالنده گی را #جاویدان هیچ جا از نیروی بالنده گی خالی مباد! ور نه میرد زنده ...

#صلح #خون زنده گی در پیکر #هستی بود پیکر هستی ز خون #زنده گی خالی مباد! صلح نیرویست مر بالنده گی را #جاویدان هیچ جا از نیروی بالنده گی خالی مباد! ور نه میرد زنده گی ایستند بالنده گی

۱۱ شهریور 1397
18K
من اگر روزی شود #نقاش این #دنیا شوم این #جهان را عاری از هر #غصه و #غم میکشم بهر دل ها #مهربانی #بی_قراری #یک_دلی هر دلی را در کنار #شاخه ای #گل میکشم

من اگر روزی شود #نقاش این #دنیا شوم این #جهان را عاری از هر #غصه و #غم میکشم بهر دل ها #مهربانی #بی_قراری #یک_دلی هر دلی را در کنار #شاخه ای #گل میکشم

۷ شهریور 1397
13K
ای #خورشید هایتان همیشه #تاریک و #ستارگان تان #بی_سو ای مرثیه سرایان #هرزه گرد وامانده در #تابوت های تن با شمایم - با شما- به کدامین #گناه می کشید؟ شما که ارتفاع غرور واژگونه یتان ...

ای #خورشید هایتان همیشه #تاریک و #ستارگان تان #بی_سو ای مرثیه سرایان #هرزه گرد وامانده در #تابوت های تن با شمایم - با شما- به کدامین #گناه می کشید؟ شما که ارتفاع غرور واژگونه یتان حضیض #ذلت وفرومایگیست به کدامین #گناه می کشید؟ به کدامین؟ کام هاتان #تلخ شبهاتان بی ...

۲۷ مرداد 1397
14K
نمی دونم چرا #جنگ و #خون جای #صلح رو گرفته؟ اما میدونم هیچ #بی_عدالتی ای برای همیشه دوام نخواهد داشت...

نمی دونم چرا #جنگ و #خون جای #صلح رو گرفته؟ اما میدونم هیچ #بی_عدالتی ای برای همیشه دوام نخواهد داشت...

۲۲ مرداد 1397
6K
دیشب نبودی #من #هراسان #گریه کردم #امشب #کنارت #سهل و #آسان #گریه کردم #خندیدی امّا در #دلت #آشفتگی بود محو #نگاهت وه چه نالان #گریه کردم #عاشثانه_ها

دیشب نبودی #من #هراسان #گریه کردم #امشب #کنارت #سهل و #آسان #گریه کردم #خندیدی امّا در #دلت #آشفتگی بود محو #نگاهت وه چه نالان #گریه کردم #عاشثانه_ها

۱۴ مرداد 1397
10K
#حزب‌ ها #می‌_جگند برای #چاه #نفت مناره‌ی زرین برای درختانی که #برگ‌رهایشان صندلیست من و تو #صلح می‌کنیم برای #دریای #عشق #آسمان پریدن دشت‌های #خندیدن حزب‌ها #توافق می‌کنند برای #دزدیدن #نان #تقسیم #خیانت #کشتن #روزنامه‌نویس ...

#حزب‌ ها #می‌_جگند برای #چاه #نفت مناره‌ی زرین برای درختانی که #برگ‌رهایشان صندلیست من و تو #صلح می‌کنیم برای #دریای #عشق #آسمان پریدن دشت‌های #خندیدن حزب‌ها #توافق می‌کنند برای #دزدیدن #نان #تقسیم #خیانت #کشتن #روزنامه‌نویس من و تو #سازش می‌کنیم برای بارور کردن #مزرعه تقسیم کردن #بوسه پرورش #پروانه

۱۱ مرداد 1397
17K
کاش می شد نفسی #تازه کنیم با دم #عشق کاش می شد فارغ از #جنگ و #جدال غم این چند ز دل بر گیریم و #نسیم را بگوییم برساند به هر اهل دلی #نفس #سبز ...

کاش می شد نفسی #تازه کنیم با دم #عشق کاش می شد فارغ از #جنگ و #جدال غم این چند ز دل بر گیریم و #نسیم را بگوییم برساند به هر اهل دلی #نفس #سبز #سلام

۹ مرداد 1397
18K
بهتره برای چیزی که هستی، مورد #نفرت باشی تا اینکه برای چیزی که نیستی #محبوب باشی

بهتره برای چیزی که هستی، مورد #نفرت باشی تا اینکه برای چیزی که نیستی #محبوب باشی

۳ مرداد 1397
10K
شکر #ایزد که میان من و او #صلح افتاد #صوفیان #رقص کنان #ساغر شکرانه زدند #آتش آن نیست که از #شعله او خندد #شمع #آتش آن است که در خرمن #پروانه زدند #حافظ

شکر #ایزد که میان من و او #صلح افتاد #صوفیان #رقص کنان #ساغر شکرانه زدند #آتش آن نیست که از #شعله او خندد #شمع #آتش آن است که در خرمن #پروانه زدند #حافظ

۲۳ تیر 1397
15K
#صلح دهانی است که بی مضایقه #آواز می خواند...

#صلح دهانی است که بی مضایقه #آواز می خواند...

۱۹ تیر 1397
4K
#محبت یکی از پایه های #ادیان همچون #یهودیت #مسیحیت و #اسلام است. بیایید در برابر #ظلم و #جنایت و #کشتار #مردم #مظلوم و #بیگناه در سرتاسر #جهان بایستیم.

#محبت یکی از پایه های #ادیان همچون #یهودیت #مسیحیت و #اسلام است. بیایید در برابر #ظلم و #جنایت و #کشتار #مردم #مظلوم و #بیگناه در سرتاسر #جهان بایستیم.

۱۳ تیر 1397
4K
دردا که #اسیر #ننگ و نامیم هنوز در گفت و شنید خاص و عامیم هنوز شد #عمر تمام و ناتمامیم هنوز صد بار بسوختیم و خامیم هنوز

دردا که #اسیر #ننگ و نامیم هنوز در گفت و شنید خاص و عامیم هنوز شد #عمر تمام و ناتمامیم هنوز صد بار بسوختیم و خامیم هنوز

۱۲ تیر 1397
4K
#زبان #آتش و #آهن #زبان #خشم و #خونریزی ست #زبان #قهر #چنگیزی ست بیا، #بنشین، بگو، بشنو #سخن، شاید #فروغ #آدمیت راه در #قلب تو بگشاید. #صلح و #دوستی

#زبان #آتش و #آهن #زبان #خشم و #خونریزی ست #زبان #قهر #چنگیزی ست بیا، #بنشین، بگو، بشنو #سخن، شاید #فروغ #آدمیت راه در #قلب تو بگشاید. #صلح و #دوستی

۱۰ تیر 1397
4K
بریـدم من ز #انسان ها اگـر #انسان همـین باشــد برای #قــتل #همــنوعـش همیشـه در #کمـین باشـد

بریـدم من ز #انسان ها اگـر #انسان همـین باشــد برای #قــتل #همــنوعـش همیشـه در #کمـین باشـد

۹ تیر 1397
4K
#شهیدی که بر #خاک می‌خفت چنین در دلش گفت: «اگر #فتح این است که #دشمن شکست، چرا همچنان #دشمنی هست؟»

#شهیدی که بر #خاک می‌خفت چنین در دلش گفت: «اگر #فتح این است که #دشمن شکست، چرا همچنان #دشمنی هست؟»

۹ تیر 1397
4K
#جنگ ساخته #دست ماست مراقب #دست هایتان باشید

#جنگ ساخته #دست ماست مراقب #دست هایتان باشید

۵ تیر 1397
4K
وای بر #ظلم ستیزان... که در آغوش پرندگان #عاشق در حضور چشمان #شقایق در تمام دقایق #دروغ میگویند.

وای بر #ظلم ستیزان... که در آغوش پرندگان #عاشق در حضور چشمان #شقایق در تمام دقایق #دروغ میگویند.

۵ تیر 1397
4K
بیا که نوبت #صلح است و #دوستی و عنایت به شرط آن که نگوییم از آن چه رفت #حکایت بر این یکی شده بودم که گرد #عشق نگردم قضای #عشق درآمد بدوخت #چشم درایت

بیا که نوبت #صلح است و #دوستی و عنایت به شرط آن که نگوییم از آن چه رفت #حکایت بر این یکی شده بودم که گرد #عشق نگردم قضای #عشق درآمد بدوخت #چشم درایت

۵ تیر 1397
4K
#جنگ هفتاد و دو #ملت همه را عذر بنه چون ندیدند #حقیقت ره #افسانه زدند

#جنگ هفتاد و دو #ملت همه را عذر بنه چون ندیدند #حقیقت ره #افسانه زدند

۵ تیر 1397
5K