افکارمان‌را بتکانیم‌و از نو بنا کنیم

antitavahom

به قول استاد رائفی پور : یک #انقلابی بیزار از #چپ و #راست 🌈 #رنگین_کمان😍
👇 (( http://wisgoon.com/pin/26154464/ ⁦))
بلاک برای پست زیاد هست نه چیز دیگه
کانال مؤسسه #مصاف
sapp.ir/masaf
iGap.net/masafiranian
t.me/masaf
eitaa.com/masaf ️
کم پست میزارم ولی سعی میکنم خوب باشه
⁦⁦ ️⁩ اشتباهات مرا پای دینم مگذارید
متن آماده نفرستید‌
#محمد

بیشتر  بیشتر